Nyhetsbrev fra OMEP

januar 4, 2013 at 17:37 (Nyheter / News)

Kjære OMEP-venner,

 Et nytt nyhetsbrev fra OMEPs hovedsete finner du her: http://www.omep.org.gu.se/

I tillegg vil vi gjerne belyse følgende saker:

 • Ingrid Pramling Samuelsson går ut med en åpen invitasjon om å bidra med informasjon fra alle land som skal benyttes i en spesialutgave av  Policy Futures in Education (in English). Vennligst svar på  INFORMATION REQUEST[1] innen 1. februar 2013!

Et riktig godt nytt år ønskes alle OMEP-venner!

Reklamer

Permalink Legg igjen en kommentar

European OMEP Conference and Meeting in Zagreb 2013

oktober 29, 2012 at 21:04 (Møter og konferanser / Conferences and meetings)

“Play and playing in early childhood”

May 8 – 11, 2013.

Zagreb, Croatia

Se vedlagt invitasjon her: ANNOUNCEMENT_EUROCONFERENCE_OMEP_2013

Permalink Legg igjen en kommentar

Lobb mer!

august 16, 2012 at 10:15 (Ukategorisert)

OMEP har et enestående ansvar for å sette barn, barndom og barnehager på den politiske agendaen – uansett tema og hvilket departement det sorterer under. OMEPs verdenspresident, Ingrid Pramling Samuelsson, maner derfor til økt lobbyvirksomhet.Bilde

Varselet om mer lobbing gikk som en rød tråd gjennom hele verdenskongressen, som ble holdt 17. og 18. juli i år i Campo Grande, Brasil. Særlig gjaldt dette temaet bærekraftig utvikling. I åpningstalen sin sa Ingrid Pramling Samuelsson at hun fant det skandaløst at barnehagepedagogikk (Early Childhood Education and Care) ikke ble nevnt i FNs tusenårsmål [M1] fra 2000. – Det er derfor en viktig oppgave for OMEP å sette barnehage på agendaen nå som FN arbeider med en revisjon av disse målene, understreket Pramling Samuelsson. Målene, som utvikles nå, vil hete ” Sustainable Development Goals”, og kommer til å påvirke lokale, nasjonale og globale politiske avgjørelser fra 2015 til 2030. De skal bidra til bærekraftig utvikling, både sosialt, klimamessig og økonomisk. – Spørsmålet om hvordan vi skal få til bærekraftig utvikling er det aller viktigste spørsmålet både for dette århundret og for barns framtid. Men om man ikke ser viktigheten av tidlig barndom og barnehagepedagogikk så er det rett og slett umulig å oppnå bærekraftig utvikling, mener Pramling Samuelsson. Og det haster: – Vi har halvannet år på oss til å påvirke politikerne slik at de forstår at det som skjer i barnehagen er avgjørende for både enkeltbarn og samfunnet de lever i. Klarer vi det ikke nå må vi vente 15 år på neste mulighet, advarte OMEPs verdenspresident. Hun vil derfor kreve at alle nasjonale og regionale OMEP-komiteer utarbeider en plan for hvordan de skal bidra til dette.       

Men dette var ikke det eneste temaet der økt lobbyvirksomhet var en gjenganger. Dette gjaldt også OMEPs arbeid for å få på plass et tiår for tidlig barndom og barnehagehagepedagogikk (ECEC), å styrke barns rett til god helse og rent vann gjennom å promotere verdens håndvaskedag (15. oktober), og å skape oppmerksomhet rundt barns rett til å leke og til å ikke bli diskriminert.

Neste verdenskongress, med påfølgende konferanse, holdes i Shanghai 9. til 13. juli 2013. Her er temaet barnehagekvalitet.      

 

Hilsen

Mona-Lisa Angell

styremedlem i OMEP Norge, og redaktør i Barnehagefolk og Verktøykassa


 

Permalink Legg igjen en kommentar

OMEPs verdenskongress i Campo Grande, Brazil

juli 19, 2012 at 10:03 (Møter og konferanser / Conferences and meetings)

  • Verdenskongress i Campo Grande

   Dagens store nyhet fra verdenskongressen er at  ny visepresident for OMEP Europa er valgt.  Det ærefulle vervet gikk til Nektarios Stellakis fra Hellas. Han har blant annet foreslått at organisasjonene begynner et internasjonalt samarbeid for å kommunisere forskning og barns meninger om lek.
   Norges representant på kongressen, Mona-Lisa Angell, har arbeidet i en liten frivillig gruppe med bl.a. Stelliakis, Ingrid Engdahl fra Sverige og Judith Duncan fra USA, om en deklarasjon til UNESCO hvor OMEP anbefaler på det sterkeste at tidlig barndom blir et viktig tema i planene for bærekraftig utvikling (United Nations Sustainable Development Goals for 2015-2030). Spennende arbeid! Les mer om kongressen her: www.omep2012.org.br/ingles/ .

  Nektarios Stellakis

Permalink Legg igjen en kommentar

Devy Pandy vant Lekeprisen 2012

mai 11, 2012 at 17:00 (Nyheter / News)

Devy Pandy vant OMEPs lekepris 2012.

Pandey arbeider til daglig i Den Internasjonale Barnehagen i Bergen, og fikk prisen for sitt mangeårig engasjement for å fremme lek og fellesskap for barn fra ulike kulturer og bakgrunn.

Rollelek, byggelek, dans, drama og musikk er vektlagt i hennes barnehager. Hun har også lagt vekt på arkitektur og fysisk miljø som vilkår for barns lek og læring. Prisen ble delt ut på Universitetet i Stavanger 2. mai! Vi gratulerer!

Se artikkel fra Bergens Tidende 9. mai 2012 BT 090512 Bygger broer mellom barn og artikkel i Byavisen http://byavisen.net/2012/03/aktuelt/barnesprell-pa-alle-sprak-30-ar .

Permalink Legg igjen en kommentar

Velkommen til OMEPs årsmøte i Stavanger 3. mai 2012

april 20, 2012 at 14:50 (Møter og konferanser / Conferences and meetings)

 Til alle OMEP medlemmer i Norge,

Velkommen til OMEPs årsmøte som i år holdes i Stavanger. I flukt med Utdanningskonferansen (Fylkesmannen i Rogaland og Universitetet i Stavanger) samles gamle og nye OMEP medlemmer til årsmøte. Les mer om Utdanningskonferansen i linken under.
http://www.fylkesmannen.no/aktkal.aspx?m=24393&amid=3561045. Det er mange gode grunner til å melde seg å denne konferansen. OMEP vil dele ut en pris for Lek: Omeps lekepris på denne konferansen. Komiteen er nå i arbeid med å vurdere flere spennende  nominasjoner. (Les mer om prisen og komiteen på OMEP – Norways blogg).
Program for årsmøtet finner du her: Innkalling til OMEPs årsmøte 2012
  
TID: 1630-1830. STED: Universitetet i Stavanger

1. Valg av møteleder 2. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder 3. Valg av styret; følgende personer er på valg: Styremedlem Morten Solheim, Styremedlem Hanne Blaafalk og tre vararepresentanter 4. Bekreftelse av fjorårets valg av statsautorisert revisor Atle Mongstad 5. Godkjenning av årsregnskap 6. Godkjenning av årsmelding 7. Godkjenning av budsjett

Håper å se mange OMEP medlemmer i Stavanger den 3 mai! 
Mvh
 
Elin E. Ødegaard
President of OMEP Norway
tlf: 00 47 55 585932
https://omepnorway.wordpress.com/
 
 

Permalink Legg igjen en kommentar

Utdeling av OMEPs lekepris på Barnehagekonferansen 2012 i Stavanger 3. mai 2012

april 20, 2012 at 14:46 (Priser / Aknowledgements)

OMEPs lekepris blir delt ut på Barnehagekonferansen i Stavanger i begynnelsen av mai.

Programmet finner du her: http://www.uis.no/nyheter/article60240-12.html . Prisvinneren vil få utdelt et billedtrykk av en kjent kunstner som et synlig bevis på tildelingen.

Permalink Legg igjen en kommentar

Høyaktuelle konferanser i Polen og Brasil

mars 25, 2012 at 19:20 (Møter og konferanser / Conferences and meetings)

OMEP Norge vil framheve to spennende konferanser i april og juli 2012.

Warsaw, Poland, fra 18. til 20. april 2012. Frist for påmelding er: 31 Mars. Se: www.euroconf.omep.org.pl

Brasil; «Campo Grande – Mato Grosso do Sul, from 18 to 21 July2012, inthe Mato Grosso do Sul Federal University (UFMS) Early childhood in the XXI century: children’s right to live, play, explore and learn about the world around them». Dette er tittelen på: 28th OMEP World Symposium. Les mer her: www.omep2012.org.br . Konferansene er forsknings- formidlings og møtesteder for hele barnehagesektoren. Det er mulig å søke om å holde papers, delta i workshops, se filmer, gå på utstillinger, besøke barnehager, møte mennesker fra hele verden som er opptatt av å skape bedre barnehager gjennom kunnskapsproduksjon.

Permalink Legg igjen en kommentar

Norsk OMEPs lekepris – forslag til kandidater tas imot med takk!

mars 25, 2012 at 19:10 (Nyheter / News)

Styret for Norsk OMEP vil nå ta opp igjen tradisjon om å dele ut en LEKEPRIS. Prisen vil bli delt ut til personer eller organisasjoner som i løpet av de siste tre årene eller lengre, har gjort en prisverdig innsats for barns lekemuligheter. Prisvinneren vil få utdelt et billedtrykk av en kjent kunstner som et synlig bevis på tildelingen. Styret i OMEP Norge vil ta imot forslag fra OMEP’s medlemmer på kandidater fra hele landet. De foreslåtte personer eller organisasjoner trenger ikke å være OMEP-medlemmer. Vennligst send begrunnete forslag (2 sider) innen 1.april 2012 til Sidsel Hadler-Olsen (sidsel.ho@gmail.com).

OMEP Norges lekepris ble opprettet i 1981 og har vært utdelt 19 ganger i årene 1981-1999 til en person eller en institusjon som har gjort en betydelig innsats for å ivareta barns behov for lek og skapende virksomhet i Norge. Vi ønsker å dele ut Lekeprisen på årsmøtet i Stavanger i 3. mai 2012.

VILKÅR:

Den person eller organisasjon som i løpet av de siste tre årene har gjort barns lekevilkår bedre, kan får lekeprisen. Det kan gjelde:

– Pedagogisk og politisk arbeid som øker oppmerksomheten omkring barns lek i dagens samfunn.

– Kulturelt og kreativt arbeid som beriker barns lek

– Utvikling av lekemateriale

– Utvikling av bedre lekemiljø

– Opplysningsarbeid om barns lek

I komiteen for LEKEPRISEN sitt

Marco Elsafdi som ble tildelt prisen som «Årets forbilde» for sitt engasjement på og utenfor basketballbanen i 2006. Han leder i stiftelsen New Page for barn og unge. For sitt arbeid i der fikk han utdelt Åpenhetsprisen i 2007 av Mental Helse. Marco Elsafadi har siden 1999 jobbet som klemmefremmer og kulturtolk i Bergen.Grete Skjeggestad Meyer er programansvarlig for førskolelærerutdanningen NLA-Høgskolen og leder også den nasjonale faggruppen for Kunst, kultur og kreativitet i Rammeplanutvalget for ny førskolelærerutdanning.Maria Øksnes er førsteamanuensis, PhD, ved NTNU og skrevet en rekke publikasjoner om barns lek i en institusjonalisert barndom.Sidsel Hadler-Olsen fra Norsk OMEP leder arbeidet. Hun har arbeidet som førskolelærer, internasjonal koordinator ved HiB, og publisert om barns deltakelse.

Permalink Legg igjen en kommentar

Nyhetsbrev januar 2012

februar 9, 2012 at 13:44 (Nyheter / News)

Norsk OMEP ønsker alle nye og gamle medlemmer et godt nytt år med vedlagte nyhetsbrev.  Dere vil få mer informasjon om lekeprisen senere. Vi håper å se mange på årsmøtet i Stavanger 3 mai 2012. Mer informasjon om årsmøtet kommer senere. Nyhetsbrev januar 2012

Permalink Legg igjen en kommentar

Next page »