OMEPs historie / History of OMEP

april 28, 2009 at 14:37 (Nyheter / News)

 

OMEP History

OMEPS historie

 1 verdenskongress -OMEP blir dannet i Praha i 1948.

Etter 2. Verdenskrig var det stor bekymring over barns humanitære situasjon. Flere ledende pedagoger, barnepsykologer og andre som var opptatt av små barns velferd og utdanning samlet seg  i Norge for å engasjere seg i arbeid for å bedre barns situasjon. Dette var på initiativ fra lady Allen of Hurtwood, en engelsk landskapsarkitekt som arbeidet for krigsskadde barn. Hun var formann for The Nursery School Association of Great Britain.  I tillegg til lady Allen deltok rektor Alva Myrdal fra Stockholm, Miss Gardener (sjef for den barnepsykiatriske avdeling ved London Universitet), dr. Kenneth Lindsay (engelsk parlamentsmedlem), Mrs. Elena Torres fra Mexico, Ella Esp Lund (formann i Norske Barnehagelærerinners Landsforening) og Thora Lund (viseformann i Norske Barnehagelærerinners Landsforening). De presenterte en plan for danning av en verdensorganisasjon for UNESCO s forsamling. Planen ble hilst velkommen og representanter fra fem kontinenter og 19 land ble invitert til en verdenskongress i Undervisning og pedagogikk for tidlige barneår (Early Childhood Education) i Praha i 1948. Her ble OMEP (Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire) dannet og Alva Myrdal fra Sverige ble valgt som den første verdenspresident. OMEP ble anerkjent som en organisasjon med hensikt å fremme et vitenskapelig studium av de tidligste barneoppdragelsen og å sikre en fri utveksling av ideer landene imellom.

2.  Verdenskongress ble avhold i 1949. Nå var det 33 medlemsland.

3.  Verdenskongress ble avholdt i 1950. Her var det observatører fra UNESCO; WHO og UNICEF.

Siden da er verdenskongresser blitt avholdt hvert tredje år. Mexico City, 1952; Copenhagen, 1954; Athens, 1956; Brussels, 1958; Zagreb, 1960; London, 1962; Stockholm, 1964; Paris, 1966; Washington, DC, 1968; Bonn, 1971; Caracas, 1974; Warsaw, 1977; Quebec, 1980; Geneva, 1983; Jerusalem, 1986; London, 1989; Flagstaff, Arizona 1992; Yokohama, 1995; and Copenhagen, 1998, Santiago, Chile in 2001, Melbourne, Australia, 2004.

Fra 2004 blir verdenskongresser avhold hvert år. Havana, Cuba July 11-15, 2005, Tromsø, Norge August 7 – 11, 2006, og Mexico City, Mexico in 2007.

I år holdes verdenskongressen i Lagos,  Nigeria  se: http://www.omep-nigeria.org/conferences.html

 I 2010 i Gøteborg, Sverige: http://www.omep2010.org/

 Kilder: Greve, A. (1995). Førskolelærernes historie. På vei mot en yrkesidentitet. Oslo: Universitetsforlaget.

 

 

 

 

Reklamer

Permalink Kommentarer er skrudd av for OMEPs historie / History of OMEP

OMEP Norges lekepris

april 28, 2009 at 14:34 (Priser / Aknowledgements)

OMEP Norges lekepris

 

Lekeprisen ble utdelt hvert år fra 1981 til 1999 til en person eller institusjon som har gjort en betydelig innsats for å ivareta barns behov for lek og skapende virksomhet i Norge.

 

Følgende har fått prisen:

 

1981Park og Idrettsvesenet i Oslo kommune for lekegater og leketun

1982 Gudrun Brim Hilt,  for utrettelig arbeid for barns lek og lekemateriell

1983 Elin Høst Esdail for opprettelse av Jekestuen lek og formingssenter i Trondheim

1984 Torshov skoles musikkorps, Oslo, for sitt arbeid med  musikkutfoldelse for psykisk utviklingshemmede

1985 Norsk Faggruppe for sykehuspedagoger for innsats for barn på sykehus

1986 Estelle Bakkevig og Nudden lekesenter, Oslo

1987 Nuvsvåg sanitetsforening, Loppa kommune

1988 Grønland barnehage, Oslo – byens eldste barnehage

1989 Eva Balke  for nasjonalt og internasjonalt arbeid for barns lek

1990 Unni Bøhmer for utviklingen av lekotek

1991 Vibeke Sæther for ledelse barne-TV i NRK

1992 Miljøverndepartementet v/ Sissel Rønbeck for endringen i Plan- og bygningsloven som slår fast at barn skal ha sin talsmann i de kommunale bygningsrådene 

1993 Bitten Knudsen for ledelse av Husmødrenes Barnehager gjennom mange år

1994 Barnas trafikklubb v/ Else Karset

1995 Etterstad barnehage, Oslo v/ Olga Mørk

1996 Midtbyen barnehage, Trondheim – Norges eldste barnehage, 160 år

1997 Gamlebyen skole, Oslo – for et helhetlig læringsmiljø med respekt for barns lek og tradisjoner fra flere kulturer

1998 Arne Trageton, Stord, for sitt livslange arbeid med temaet lek.

1999 Alta kommune ved ordfører Eva Nielsen og Bergny Ofstad Karlsen, Alta, fordi de har tatt initiativ til og gjennomført innsamling  «FRA BARN TIL BARN» – av kosebamser og leker til barn i barnehjem i Altas vennskapsby Apatity i Russland. 

Permalink Legg igjen en kommentar

OMEP Norges styre / OMEP Norwegian board

april 26, 2009 at 20:07 (Styre / Board information)

omep-logo44

Elin Ødegaard EriksenLeder / chairman: Elin Eriksen Ødegaard. Kontaktinformasjon: Tlf: 55585932. E-post: eeo@hib.no

Arbeider som førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen, Senter for utdanningsforsking. Der leder hun for tiden forskingsprosjektet Barnehagen som danningsarena. Hun underviser i faget pedagogisk teori og praksis i førskolelærerutdanningen ved avdeling for lærerutdanning og ved master i Undervisning samme sted. Hun har bakgrunn som førskolelærer og styrer i barnehage før hun ble cand. polit i pedagogikk 1996 og fil. dr. i Studies of educational science ved Gøteborgs Universitet i 2007.  For mer informasjon se: Høgskolen i Bergen – Elin Eriksen Ødegaard .

venner_er_viktige_for_toaaringer_anne_greve_largeNestleder/Assistent chairman: Anne Greve. Kontaktinformasjon: Tlf: 22452882, E-post: anne.greve@lui.hio.no . Arbeider som førsteamanuensis og  post.doc ved Høgskolen i Oslo, avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier (master i barnehagepedagogikk).  Hun leder et prosjekt støttet av forskningsrådet: /Barns omsorgskarrierer: Barnehagen som ledd i en omsorgskjede for barn opp til 3 års alder./ Anne er seksjonsleder for masterstudiet i barnehagepedagogikk og har 2/3 stilling som post doc hvor hun viderefører sitt prosjekt fra PhD-studiet om vennskap mellom de yngste barna. Anne har bakgrunn som førskolelærer, har jobbet 17 år i barnehage. Hun har ett år med pedagogikkstudier fra Paris, i tillegg til hovedfag i barnehagepedagogikk og PhD fra Universitetet i Oslo. For mer informasjon, se:  Hjemmeside Anne Greve

Øvrige styremedlemmer / Other board members:

erik32

Erik Duncan. Kontaktinformasjon: Tlf: 91386249. E-post: erikduncan@yahoo.no. M.Sc. Offentlig administrasjon og førskolelærer (begge Universitetet i Agder). Kunsthistorie grunnfag (Universitetet i Oslo). Tidligere barnehagestyrer og seksjonsleder for barnehager i Bydel Ullern, Oslo kommune. Erik er tidlgere masterstudent i Utdanningsledelse ved ILS- Universitetet i Oslo og ekstern vararepresentant ved Høgskolen i Oslos avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI). Personalrommet Personalrommet,Kontaktinformasjon (Bergen kommune) Fagavdeling barnehage og skole (Bergen kommune) Avdelingsstyrets sammensetning i perioden 2007-2011 (Høgskolen i Oslo).

Vigdis Foss er for tiden i et vikariat som høgskolelektor i pedagogikk på HiB, Avdeling for lærerutdanning og underviser i pedagogikk ved førskolelærerutdanningen. Tidligere har hun hatt tilsvarende stilling ved NLA Lærerhøgskolen. Hennes bakgrunn er ti år som pedagogisk leder i barnehage. Vigids har mastergrad i pedagogikk med skolefritidsordningen som fokus. E-post: vigdis.foss@hib.no .

  

Kasserer: Åsta Birkeland

Arbeider som høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen. Hun er deltaker i forskningsprosjektet Barnehagen som danningsarena. Hun underviser i pedagogikk i førskolelærerutdanningen ved avdeling for lærerutdanning og er også prosjektleder for fordypningsenheten Kulturforståelse og komparativ pedagogikk med hovedfokus på kinesisk kultur og barnehage. Siden 2003 har hun ledet og koordinert avdelingens samarbeid med to lærerutdanningsinstitusjoner i Kina. Hun har bakgrunn som førskolelærer i barnehage og som barnehagekonsulent før hun ble cand.polit i 2000. Tlf: 55585987. E-post: abi@hib.no . For mer informasjon se: http://www.hib.no/senter/suf/astaBirkeland.asp

Permalink Kommentarer er skrudd av for OMEP Norges styre / OMEP Norwegian board

OMEPs historie (svensk versjon)

april 26, 2009 at 19:42 (Ukategorisert)

UNESCO-anknytning
Strax efter andra världskriget ledde ett starkt humanitärt intresse hos en grupp kvinnor, som var engagerade i barns välfärd, till att försöka engagera fler som ville arbeta för denna målsättning. Lady Allen of Hurtwood från England och Alva Myrdal från Sverige presenterade 1946 tillsammans med andra intresserade från Frankrike, Danmark och Norge ett förslag att skapa en världsorganisation som skulle knytas till UNESCO i Paris.

Alva Myrdal den första världspresidenten
Förslaget mottogs mycket positivt och resulterade i en inbjudan till en världskonferens i Prag 1948 om «Småbarns uppväxt och utveckling». Representanter från 17 länder i 5 världsdelar samlades. Då grundades Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire (OMEP). Alva Myrdal blev dess första världspresident. OMEP var och är en politiskt oberoende organisation med syfte att sammanföra olika yrkesgrupper som arbetar för de yngre barnens bästa. Ett av målen är att informera om och arbeta för att förbättra barns rättigheter och livsvillkor. Läs Alvas dotters, Kai Fölster, föreläsning «Barnen först».

Världskonferenser och kongresser
Den andra världskonferensen hölls 1949 och då deltog representanter från 33 länder. Den tredje konferensen hölls 1950 med deltagande av observatörer från de stora humanitära organisationerna UNESCO, UNICEF och WHO.

Världskongress hålls numera vart tredje år. De platser där de hittills genomförts ger en uppfattning om OMEP:s internationella omfattning: Mexico City, Köpenhamn, Aten, Bryssel, Zagreb, London, Stockholm, Paris, Washington D.C., Bonn, Caracas, Warszawa, Quebec City, Genève, Jerusalem, London, Phoenix och Yokohama. När OMEP firade 50-årsjubileum anordnades kongressen återigen i Köpenhamn, denna gång som ett samnordiskt projekt. De senaste kongresserna har anordnats i Santiago de Chile, 2001. 2004 arrangerades den i Melbourne, Australien. Mexico i 2007.
www.svenskaomep.org.se

Permalink Legg igjen en kommentar

Kontaktinformasjon OMEP Norge / Contact information OMEP Norway

april 26, 2009 at 19:22 (KONTAKTINFORMASJON / CONTACT US)

Kontakt oss gjerne / Feel free to contact us:

Nettside / Webpage: https://omepnorway.wordpress.com
E-mail / Mail address: omepnorway@gmail.com
Telefonnummer / Telephone number:
Leder/Chairman: Elin Eriksen Ødegaard – 0047 55 585932

Postadresse / Post address:

OMEP Norge c/o
Elin Eriksen Ødegaard
Senter for Utdanningsforskning
Landåssvingen 15
5096 Bergen
Norway

Permalink Legg igjen en kommentar

Anne Greve er ny nestleder i OMEP Norge

april 26, 2009 at 19:04 (Styre / Board information)

Som doktorand har Anne Greve vært tilknyttet Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun underviste ved førskolelærerutdanningen mens hun arbeidet med ph.d.-graden.

Greve prøveforeleste torsdag 27. september 2008 over emnet ”Redegjør for ulike strategier for resultatpresentasjon av fenomenologiske observasjonsstudier”, og fredag 28. september forsvarte hun sin avhandling ”Vennskap mellom små barn i barnehagen”.

Anne Greve om vennskap mellom små barn i barnehagen
Anne Greve på NRK Først & Sist 13.04.07

Permalink Legg igjen en kommentar

OMEP – representert i 73 land på seks kontinenter

april 26, 2009 at 18:55 (Ukategorisert)

OMEP er representert i 73 land fordelt på seks kontinenter:

Afrika
Asia
Australia/New Zealand
Europa
Nord-Amerika
Sør-Amerika

globalalliance

Permalink Legg igjen en kommentar

Elin Ødegaard er nyvalgt leder i OMEP Norge

april 26, 2009 at 18:32 (Styre / Board information)

OMEP Norge har gleden av å presentere Elin Eriksen Ødegaard som nyvalgt leder. Elin arbeider til daglig som førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning.

Elin Eriksen Ødegaard disputerte i 2007 med avhandlingen Meningsskaping i barnehagen – Innhold og bruk av barns og voksnes samtalefortellinger ved Gøteborgs Universitet. Ødegaard har Cand. Polit i pedagogikk og har arbeidet både som førskolelærer og styrer i barnehage. Siden 1993 har hun undervist i pedagogikk ved førskolelærerutdanningen.

Ved siden av arbeidet i førskolelærerutdanningen arbeider hun nå også med tema ”Barn og unges oppvekst” på master i samfunnsarbeid (HiB). Faglige interesser spenner vidt og hun har gjennom årene engasjert seg i deltakerforskning og skrivearbeid. Hun har drevet med skribentvirksomhet og vært skrivecoach for andre i fagtidskrifter for førskolelærere. Hun har arbeidet med utviklingsarbeid i utdanningen og skrevet fagbøker for førskolelærerstudenter.

I de siste årene har hun deltatt innenfor forskningsfeltet Early Childhood Education med deltakelse i internasjonale nettverk og artikler i vitenskapelige tidsskrifter. Hun leder forskningsgruppen ”Barnehagen som danningsarena”. Arbeidsoppgaver rommer også deltakelse i avdelingsråd ved avdeling for lærerutdanning og i styringsgruppen for Senter for utdanningsforskning.

Personalia
ElinEriksenodegaard.asp

Permalink Legg igjen en kommentar

«Barns lærende sirkler» – et nytt samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen og Bergen kommune

april 26, 2009 at 12:46 (Relevant forskning / Relevant research)

Høgskolen i Bergen samarbeider med Bergen kommune ved Fagavdeling barnehage og skole i et nytt pilotrosjekt. I danningsprosjektet, støttet av Utdanningsdirektoratet, samarbeider HiB-forskerne Elin Ødegaard og Ida Knudsen tett med Mulesvingen og Øyjorden barnehager i Bergen.
Bergen kommune, Barnehageløftet. Artikkel om \"barns lærende sirkler\".

Permalink Legg igjen en kommentar

Nyhet – OMEP Norge introduserer nye nettsider

april 26, 2009 at 12:42 (Nyheter / News)

Omep Norge introduserer nye nettsider i disse dager. Følg med!

Permalink Legg igjen en kommentar