OMEP Norges styre / OMEP Norwegian board

april 26, 2009 at 20:07 (Styre / Board information)

omep-logo44

Elin Ødegaard EriksenLeder / chairman: Elin Eriksen Ødegaard. Kontaktinformasjon: Tlf: 55585932. E-post: eeo@hib.no

Arbeider som førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen, Senter for utdanningsforsking. Der leder hun for tiden forskingsprosjektet Barnehagen som danningsarena. Hun underviser i faget pedagogisk teori og praksis i førskolelærerutdanningen ved avdeling for lærerutdanning og ved master i Undervisning samme sted. Hun har bakgrunn som førskolelærer og styrer i barnehage før hun ble cand. polit i pedagogikk 1996 og fil. dr. i Studies of educational science ved Gøteborgs Universitet i 2007.  For mer informasjon se: Høgskolen i Bergen – Elin Eriksen Ødegaard .

venner_er_viktige_for_toaaringer_anne_greve_largeNestleder/Assistent chairman: Anne Greve. Kontaktinformasjon: Tlf: 22452882, E-post: anne.greve@lui.hio.no . Arbeider som førsteamanuensis og  post.doc ved Høgskolen i Oslo, avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier (master i barnehagepedagogikk).  Hun leder et prosjekt støttet av forskningsrådet: /Barns omsorgskarrierer: Barnehagen som ledd i en omsorgskjede for barn opp til 3 års alder./ Anne er seksjonsleder for masterstudiet i barnehagepedagogikk og har 2/3 stilling som post doc hvor hun viderefører sitt prosjekt fra PhD-studiet om vennskap mellom de yngste barna. Anne har bakgrunn som førskolelærer, har jobbet 17 år i barnehage. Hun har ett år med pedagogikkstudier fra Paris, i tillegg til hovedfag i barnehagepedagogikk og PhD fra Universitetet i Oslo. For mer informasjon, se:  Hjemmeside Anne Greve

Øvrige styremedlemmer / Other board members:

erik32

Erik Duncan. Kontaktinformasjon: Tlf: 91386249. E-post: erikduncan@yahoo.no. M.Sc. Offentlig administrasjon og førskolelærer (begge Universitetet i Agder). Kunsthistorie grunnfag (Universitetet i Oslo). Tidligere barnehagestyrer og seksjonsleder for barnehager i Bydel Ullern, Oslo kommune. Erik er tidlgere masterstudent i Utdanningsledelse ved ILS- Universitetet i Oslo og ekstern vararepresentant ved Høgskolen i Oslos avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI). Personalrommet Personalrommet,Kontaktinformasjon (Bergen kommune) Fagavdeling barnehage og skole (Bergen kommune) Avdelingsstyrets sammensetning i perioden 2007-2011 (Høgskolen i Oslo).

Vigdis Foss er for tiden i et vikariat som høgskolelektor i pedagogikk på HiB, Avdeling for lærerutdanning og underviser i pedagogikk ved førskolelærerutdanningen. Tidligere har hun hatt tilsvarende stilling ved NLA Lærerhøgskolen. Hennes bakgrunn er ti år som pedagogisk leder i barnehage. Vigids har mastergrad i pedagogikk med skolefritidsordningen som fokus. E-post: vigdis.foss@hib.no .

  

Kasserer: Åsta Birkeland

Arbeider som høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen. Hun er deltaker i forskningsprosjektet Barnehagen som danningsarena. Hun underviser i pedagogikk i førskolelærerutdanningen ved avdeling for lærerutdanning og er også prosjektleder for fordypningsenheten Kulturforståelse og komparativ pedagogikk med hovedfokus på kinesisk kultur og barnehage. Siden 2003 har hun ledet og koordinert avdelingens samarbeid med to lærerutdanningsinstitusjoner i Kina. Hun har bakgrunn som førskolelærer i barnehage og som barnehagekonsulent før hun ble cand.polit i 2000. Tlf: 55585987. E-post: abi@hib.no . For mer informasjon se: http://www.hib.no/senter/suf/astaBirkeland.asp

%d bloggere like this: