Takk til Liv Cranner for mangeårig innsats for OMEP

juni 27, 2009 at 20:27 (Nyheter / News)


LivCranner

Liv Cranner har ledet Norsk OMEP i perioden 1996 – 2009. På årsmøte i norsk OMEP i Oslo den 19 mars 2009 overtok Elin Eriksen Ødegaard som leder. Dette årsmøtet ble det siste av en rekke årsmøter under Liv Cranners ledelse. Det sittende styret ønsker å takke henne for trofast innsats for OMEP i mange år blant annet  som delegat til en rekke internasjonale samlinger og som arrangør av OMEPs verdensforsamling og konferansen ”The Great Little Researcher” i Tromsø i 2006.

Liv Cranner overtok som leder etter Eva Balke i 1996, men før det var hun sekretær og fikk være med første gang på OMEPs verdensrådsmøte (nå verdensforsamling) i 1994 i Warwick, UK. Liv har uttrykt takknemlighet både overfor Eva Balke og OMEP for de opplevelser dette vervet har tilført henne. Vi vil her få nevne noen av høydepunktene.

I de første årene var Liv med å opprettholde tradisjonene med å invitere til små seminarer med tittler som ”Barn i krise”, ”Barn i sorg” og ”Barn av psykisk syke foreldre”. Fram til 2000 delte OMEP ut ”Lekeprisen”, en liten skulptur av kunstneren Turid Balke. Liv representerte norsk OMEP i kirke og utdanningskomiteen i Stortingen i forbindelse med arbeidet med en ny barnehagelov. Sammen med henne var Unni Bleken og Kristin Strømme

På verdensforsamlingen i 1994 presentere hun et norsk prosjekt om vann; ”Vatnet i Lom” som ett av flere nordiske innslag for å påvirke styrets beslutning om å legge OMEPs Verdenskongress i 1998 til København. De fem nordiske OMEP-lederne var i 1993 blitt enige om å søke å påta seg ansvaret for denne kongressen.

I perioden fra 1995 til 1998 arbeidet Liv og hennes styre med forberedelser til kongressen i København. Den norske nasjonalkomiteen skulle lage flere tilbud om turer i Norge og Norden for kongressdeltakerne. Hun lykkes i å få hjelp av en profesjonell turoperatør. Turene gikk til alle de nordiske landene. I Norge ble medlemmer i Bergen og Oslo engasjert i å lage et sosialt og faglig opplegg til de internasjonale delegatene og de tilbød privat overnatting.

Norsk OMEP søkte om økonomisk støtte fra UD for å kunne invitere gjester til kongressen fra de fem tidligere jugoslaviske statene, fra Palestina og Romania. De fikk 150 000 kroner til dette. Liv har fortalt at det var flere sterke opplevelser knyttet til vertskapsrollen i København. De lyktes å få tak i personer som representerte ulike profesjoner innen ”early childhood” sektoren.

I forbindelse med kongressen i København ble Norsk OMEP invitert til et seminar som Norwegian Convention Bureau arrangerte. Thorvald Stoltenberg, ambassadør i København på den tiden, talte. Liv kontaktet Thorvald Stoltenberg med det resultat at norsk OMEP ble invitert som gjester til ambassaden i København.

Her fikk styret og gjestene fra Balkan, Palestina og Romania høre både Thorvald og Karin Stoltenberg holde forelesninger om sitt internasjonale arbeid. Thorvald Stoltenberg kjente jo Balkan godt og kommuniserte med gjestene fra Balkan på serbokroatisk. Thorvald Stoltenberg og Yassir Arafat hadde hatt flere personlige møter, og han kunne fortelle ting til de palestinske gjestene som de aldri før hadde hørt. Dette var i tiden før Oslo-prosessen. I ettertid kan vi se at det var en prestasjon å få til dette. Å få disse delegatene inn i Danmark, hadde nok ikke vært mulig med dagens visumpraksis.

I denne forbindelse må vi også få takke de seks styremedlemmene som i denne perioden hadde krevende dager og et meget intenst samarbeid i København. I tilegg til Liv var dette: Hanne Grønn Larsen, Brit Eide, Kristin Strømme, Valerie Rud, Anne Berte Haagensli. Sistnevnte ordnet også gratis reise med NSB (så vi retter også en takk til NSB).

I 2000 markerte norsk OMEP at barnehageloven var 25 år i Norge med å utgi et jubileumsskrift ”… en alen lange”på OMEPs eget forlag. Ni bidragsytere skrev artikler, bl.a Unni Bleken. Mange barnehager og enkeltpersoner kjøpte jubileumsskriftet.

I 2001 var det ny verdenskongress, den gangen i Santiago, Chile. Liv har fortalt at høydepunktet for henne var et felles framlegg i den store (tidligere junta-) salen med plass til flere tusen personer. De var fire i panelet og ca. 20 som publikum, en av dem var den norske ambassadørens representant. Liv har fortalt at det oppsto misforståelser om simultanoversettelse, men Julio Fuentes Arends (som er broren til Ruths Fuents Arendts som sitter i det nåværende styret) kom dem til unnsetning med sine språkkunnskaper. Denne opplevelsen kaller på ettertanke siden han hadde vært internert av juntaen i denne salen på 70-tallet. I Santiago-møtet besluttet de at betegnelsen ”verdensforsamling” og ”verdensråd” i fremtiden skal slås sammen til ”verdensforsamling” (World Assembly”) som deretter skal være navnet på det årlige møtet for alle nasjonalkomiteer.

Liv deltok også på verdenskongress i 2004 i Melbourne sammen med flere fra Norge. Her fikk Liv bo privat hos flere OMEP-venner og ble inkludert i familiene. Slike opplevelser har hun fortalt bygger personlige relasjoner.

I 2004 var norsk OMEPs styremedlem Torgeir Alvestad og Liv Cranner i et samarbeid med Utdanningsforbundet i Oslo om gjenoppbygging av en barnehage i Gaza og levering av leker til et barnesenter i Ramallah. Utdanningsforbundet hadde pengene, vi hadde kontaktene. Torgeir Alvestad m. fl. fraktet leker i sin bagasje.

Fra 2004 til 2006 var hovedoppgaven å planlegge for verdensforsamling i Norge. Tromsø ble valgt på grunn av stor entusiasme på HITOS. Temaet som ble valgt var ” Den store, lille forskeren – ny kunnskap om barn fra fødsel til tre år”.

Verdensforsamlingen og den internasjonale konferansen i Tromsø ble arrangert i 2006. Dette ble et stort arrangement som ble gjennomført uten offentlig støtte, selv om statsråden og statssekretæren ga uttrykk for en sterk interesse i bl.a. fagbladet ”Utdanning” for å spre ny kunnskap om de alle minste barna. Temaet har fått stor interesse og traff godt i tiden både i Norge og internasjonalt. Tromsø kommune og HITOS var en god samarbeidspartner og sponsor for Norsk OMEP. Det er verd å legge merke til at Liv og Anne Berte Haagensli tok på seg et stort ansvar og et kjempearrangement i en tid da styret i Norsk OMEP hadde begrenset kapasitet. For dette fortjener de to ekstra heder. Konferansen har vært med å sette et nødvendig søkelys på de yngste barna og de lykkes i å få tak i engasjerende og gode foredragsholdere av internasjonal klasse. Tromsø var et fint sted å legge en verdensforsamling på i Norge. Delegatene fikk oppleve sommernatt på Sommerøya. En fin tur i vakker natur.

Liv selv har uttalt at uten Tromsø kommune og HITOS kunne de ikke ha gjennomført dette store arrangementet. Arrangementet ble også starten på en oppmerksomhet og diskusjon i OMEP rundt norsk og senere Mexicos og Canadas restriktive visumpolitikk for deltakere fra afrikanske og enkelte andre stater.

På siste årsmøte sa Liv: ”Join OMEP and see the World”. Liv har gjennom mange års frivillig innsats fått i stand mye mer enn det. Hun har tatt på seg store ansvarsoppgaver og tatt flere fredsskapende initiativer i samarbeid med gode norske støttespillere og på tvers av landegrensene. Vi vil få takke Liv Cranner for dette. Det er en ære å få ta over staffettpinnen.

Bergen 220609

Elin Eriksen Ødegaard

Reklamer

Permalink Legg igjen en kommentar

BLI MEDLEM I OMEP

juni 13, 2009 at 10:35 (BLI MEDLEM)

omep-logo44

SLIK BLIR DU MEDLEM:

Vil du bli medlem i OMEP – et profesjonelt og internasjonalt nettverk for små barns danning og oppvekst? Du er hjertelig velkommen!

Gå direkte til vår innmeldingsside:  Innmelding

Alternativt kan du nås oss på telefon eller post:

Telefonnummer / Telephone number: Leder/Chairman: Elin Eriksen Ødegaard – 0047 55 585932 Postadresse / Post address: OMEP Norge c/o Elin Eriksen Ødegaard Senter for Utdanningsforskning Landåssvingen 15 5096 Bergen Norway

Priser:

Institusjoner: 500 kroner, Yrkesaktiv personlig medlem: 200 kroner, Studenter /Pensjonist / Ufør: 100 kroner

Medlemsfordeler: Halv pris på OMEP-arrangementer. Med i trekningen av reisestøtte til verdenskongress.

Permalink Legg igjen en kommentar