Norsk OMEPs årsmøte 15. mars 2010, klokken 1800 – ca 2030 på Høgskolen i Oslo

januar 29, 2010 at 17:13 (Møter og konferanser / Conferences and meetings)

OMEP foredraget 2010 holdes av dr. He Min, fra East China Normal University/Høgskolen i Bergen og 1. lektor Åsta Birkeland fra Høgskolen i Bergen. Foredraget har tittelen: » Fotorefleksjoner – leketøy og læremidler i kinesiske og norske barnehager» («The uses of artefacts in Chinese and Norwegian kindergarten – photo reflections» Foredraget og årsmøte er gratis for medlemmer. Man kan tegne medlemskap i fra klokken 1730. Foredraget er også åpent for ikke medlemmer. Det vil bli enkel bevertning under årsmøte. Mer informasjon kommer senere.

Sakspapirer: 1) Årsmøte 150310 HiO Saksliste 2)  OMEP Norge Årsberetning 2009

Reklamer

Permalink Legg igjen en kommentar

Norsk OMEP i Etiopia

januar 29, 2010 at 17:10 (Nyheter / News)

UN Child Rights Convention Anniversary Conference 2009

Norsk OMEP I ETIOPIA Norsk OMEP ved leder Elin Eriksen Ødegaard, deltok på konferansen “20th Anniversary of the United Nations Convention on the Rights of the Child” i Addis Abeba i desember 2009. Det var i 1989 at FN endelig vedtok en egen barnekonvensjon, en konvensjon som skal sikre barns behov og særlige utsatte stilling. Den er rettslig bindende for de land ratifiserer den. Det skjedde i Norge i 1991. 20 år etter organiserte Childwatch International, African Child Policy Forum and UNICEF Innocenti Research Centre en konferanse der det ble rettet et kritisk søkelys på forskingsbasert kunnskap om barn og barns rettigheter. Det er et sterkt behov for relevant forsking og et konstruktivt samarbeid mellom forskere, frivillige organisasjoner og uttøvende politikere. Det er dessuten på tide å anerkjenne barn og unges bidrag til dokumentasjon og analyser av barns rettigheter. Barn og unge deltar i forskningsbaserte prosjekter og har selvsagte bidrag til kunnskapsutvikling og synspunkter på politikk som angår dem. På konferansen fikk vi eksempler, anbefalinger og utfordrende problemstillinger å lytte til og arbeide med: • Status for store utfordringer når det gjelder barns rettigheter globalt • Status for utfordringer som er relevant for å realisere barns rettigheter • Forbilledlige eksempler på kunnskapsformilding • Eksemplarisk samarbeid mellom frivillige organisasjoner, forskere og politikere • Eksemplarisk samarbeid mellom voksne og unge mennesker i utforming av forskingsdesign, deltakerorientert forsking og barne- ledete forskingsaktiviteter. Det var spennende å få anledning til å delta på en slik informativ og handlingsrettet forskerkonferanse. Til tross for at temaet reflekterer store globale utfordringer, så var tonen konstruktiv. Det skyldes nok både at det var så mye god forskingsformilding presentert, men også organiseringen med rundebordssamtaler og påfølgende oppsummeringer og anbefalinger gjorde sitt til at konferansen ble orientert mot konkrete og konstruktive tiltak. Norsk OMEP ser fram publiseringen av kunnskapsstatus og anbefalinger. En stor takk rettes til Childwatch International og sekretariatet ved Universitetet i Oslo: v/direktør Jon-Kristian Johnsen og prosjektkoordinator Pernille Stornæss Skotte for invitasjonen av Norsk OMEP. Elin Eriksen Ødegaard

Permalink Legg igjen en kommentar

OMEP European Conference 22-24th April 2010 – ‘Enjoying and Achieving’

januar 29, 2010 at 17:04 (Møter og konferanser / Conferences and meetings)

Omep arrangerer europeisk konferanse 22. til 24. april i temaet  «Barns trivsel og mestring». Alle OMEP-medlemmer er velkommen til konferansen. Les mer her:  http://www.omepuk.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=84 .

Permalink Legg igjen en kommentar

Høring – endringer i barnehageloven som følge av ny formålsbestemmelse

januar 21, 2010 at 16:51 (Nyheter / News)

Høring – endringer i barnehageloven som følge av ny formålsbestemmelse

 http://www.regjeringen.no/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2009/horing–endringer-i-barnehageloven-som-f/horingsuttalelser.html?id=586675

 OMEP deltok på høringen om Stortingsmelding nr 41. Følg linken for å se opptak.

http://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2010/H264-full/Hoeringssal1/01/19/hoeringssal1-20100119-174436.mp4&msid=24&dateid=10003194

Permalink Legg igjen en kommentar