Velkommen til verdenskongressen i Gøteborg!

april 16, 2010 at 14:08 (Møter og konferanser / Conferences and meetings)

OMEP Norge ønsker deg velkommen til verdenskongressen i Gøteborg (XXVI World Congress), 11. august – 13. august 2010.

Les mer om påmelding her http://www.omep2010.org/ . Flyers: OMEP2010 (svensk) OMEP2010 (engelsk)

Reklamer

Permalink Legg igjen en kommentar

Summary report. OMEP world project on sustainable development – Norway

april 4, 2010 at 17:11 (OMEP forskning / OMEP research)

OMEP world project

31. mars leverte OMEP Norge inn «Summary report. OMEP world project on sustainable development – Norway». Den norske studien er del av OMEPs verdensstudie «OMEP World Project on Education for Sustainable Development (ESD)», som blir sammenfattet og presentert på verdenskongressen i Göteborg – august 2010. Jamfør:

«There are already more than 100 abstracts submitted for the theme Education for Sustainable Development, making the congress the largest conference on ESD within Early Childhood Education. We are looking forward to some really good presentations and discussions on ESD. The OMEP World Assembly in Lagos 2009 decided on the world project on ESD. We are happy to announce that 30 OMEP committees have signed up for the project and have been interviewing children about the OMEP 2010 Congress logo. Many OMEP members from different parts of the world have organised informal interviews with children 1-8 years. At this very moment, we know that the national project leaders are busy analysing the results and preparing a project report to the OMEP World project leaders.

The project idea has been to introduce and invite children and professionals to discuss Education for Sustainable Development (ESD). The aim of the project is to collect information about young children’s thoughts, comments and understanding of the OMEP 2010 Congress logo. During the open congress symposium about the project the different national reports will be brought up.»

Permalink Legg igjen en kommentar

OMEP arrangerer konferansen «Kartlegging i barnehagen. Innhold og konsekvenser»

april 4, 2010 at 16:37 (Møter og konferanser / Conferences and meetings)


21. juni 2010, Lærernes hus, Oslo

Målgruppe: Førskolelærere og andre ansatte i barnehager, ansatte ved høgskoler og studenter.

Kartlegging er et svært aktuelt tema for arbeidet i barnehagen. Det er et område som for tiden er preget av sterk debatt. Med denne konferansen ønsker vi å belyse mulige konsekvenser av kartlegging både med henblikk på barnas hverdagsliv i barnehagen og med henblikk på enkeltbarns utvikling og ferdigheter. Det vil bli flere korte foredrag som berører ulike utfordringer og muligheter ved kartlegging, samt tid til samtale.

Arrangør: Konferansen er et samarbeid mellom OMEP-Norge, Norsk forening til fremme av forsorg for barn, Høgskolen i Oslo og Utdanningsforbundet.

Påmelding: Utdanningsforbundets påmeldingsside

Permalink Legg igjen en kommentar

Bli medlem i OMEP Norge!

april 4, 2010 at 16:14 (Ukategorisert / Uncategorized)

OMEP Norge arbeider for små barns rettigheter, utdanning og utvikling. Som medlem bidrar du til å støtte vårt arbeid. OMEPs internasjonale nettverk er satt sammen av forskere og fagfolk med spesiell interesse for barns rett til utdanning og utvikling i familie, institusjon og samfunn.

Gå direkte til vår innmeldingsside for medlemskap: Ja, jeg ønsker å bli medlem i OMEP

Permalink Legg igjen en kommentar