Fullt hus på kartleggingskonferanse

juli 2, 2010 at 09:47 (Møter og konferanser / Conferences and meetings)

Fullt hus på Lærernes hus

Lærernes Hus var 21.06  fylt til randen av interesserte barnehagefolk fra inn og utland som var samlet til konferanse om kartlegging i barnehagen. OMEP Norge var delarrangør, sammen med blant annet Utdanningsforbundet. Rundt 270 deltakere fra barnehagenorge, forskermiljøer, politikere og andre fagfolk fra inn og utland var samlet.

Det er for tiden høy temperatur rundt spørsmålet om det er riktig å kartlegge språkutviklingen til barnehagebarn. Hvorfor, på hvilken måte og av hvem er spørsmål som går igjen. Stikkord som kvalitet står sentralt. – En riktig og viktig debatt om et emne som i veldig stor grad praktiseres i rundt 92 prosent av landets barnehager, sa statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Lisbet Rugtvedt, i sitt åpningsinnlegg. – Målet er å bruke språkkartlegging som et verktøy, ikke som mål – og arbeidet må gjennomføres av fagfolk, sa statssekretæren videre.

Om kartlegging St.meld nr. 41 Kvalitet i barnehagen, som ble lagt fram 29. mai, sier blant annet at departementet vil at det gis tilbud om språkkartlegging til alle barn som går i barnehage, og at denne bør skje når barnet er tre år. Formålet med kartleggingen skal være å sikre at barnehagen oppdager barn som har behov for særskilt språkstimulering. For å rydde opp i barnehagens praksis, har departementet nylig nedsatt et ekspertutvalg som skal gjennomgå verktøy som brukes i kartleggingsarbeidet, og som skal anbefale hvordan man kan sikre kvaliteten i arbeidet.

(Omskrevet fra Utdanningsforbundet.no)

Reklamer

Permalink Legg igjen en kommentar