Norske barnehager sett med spanske øyne

oktober 25, 2010 at 14:26 (Nyheter / News)

 
 

Leonardo da Vinci-broen i Ås

 

Plaza Mayor i Madrid

En spanske delegasjon fra Madrid var nylig på besøk i Ås kommune og deler sine erfaringer med oss (på engelsk).

«On the occasion of a recent trip to Oslo, organized with the valuable collaboration of OMEP in Norway (Anne Greve) and Spain (Amalia Bayon), and the help of our interpreter Ruth Fuentes, a group of teachers had the opportunity to take visit to the educational institution mentioned in the town of Ås, near the capital (38 km), a small community with a population of 15,000»

 Les den engelske rapporten her: Visit to Ås from Madrid

 

Reklamer

Permalink Legg igjen en kommentar

Nyhetsbrev fra OMEP

oktober 25, 2010 at 13:32 (Nyheter / News)

Les mer om kommende års europeiske OMEP-konferanse Cyprus 2011 i nyhetsbrevet

OMEP publiserer kontinuerlig nyhetsbrev som belyser organisasjonens aktiviteter, både på globalt og europeisk nivå.

Lesebrev fra Verdenspresident Ingrid Pramling Samuelsson er publisert her:  http://www.omep.org.gu.se.  Det er også mulig å abonnere på slik informasjon.

Verd å merke seg er: OMEP- konferansen  på Kypros 6-8 mai 2011 om Kreativitet og læring i barnehagen. Dere finner mer informasjon om konferansen her:  http://www.omep.com.cy/euroconference2011/.

Meld gjerne fra om dere ønsker å bidra aktivt i OMEPs arbeid. Vi har en rekke prosjekter i gang for tiden, både deltakelse i internasjonale forskingsprosjekter, utviklingsarbeid og konferanseplanlegging i Norge, men vi har også invitasjoner til prosjekter som vi ikke har hender nok til å ta fatt på. Det gjelder blant annet støtte til OMEP-Pakistan, der barn og barns pedagogiske tilbud er i krise som følge av naturkatastrofer. Økonomiske eller praktiske bidrag fra medlemmer og venner til å kunne utvikle dette som et særeget prosjekt er velkomment!

Nyhetsbrev fra visepresident i Europa, Milada Rabusicova, finner dere her: OMEP Newsletter 2010

Permalink Legg igjen en kommentar

OMEPs europeiske konferanse holdes i Nicosia, Kypros 6. – 8. mai 2011

oktober 25, 2010 at 13:24 (Møter og konferanser / Conferences and meetings)

Nicosia. Vertskap for OMEPs europeiske konferanse i 2011.

European University Cyprus er neste års vert for OMEPs europeiske konferanse. Konferansen har fått tittelen  “Perspectives of Creativity and Learning in Early Childhood”. Som tittelen antyder, er konferansen viet til prakisstudier som berører området kreativitet og læring i barnehagen. Konferanseledelsen arbeider for tiden med å ferdigstille programmet, som vil inneholde bidrag fra fremragende forskere på området.

Det vil være mulighet til å melde seg på konferansen. OMEP Norge vil publisere mer informasjon om konferansen på våre nettsider når programmet foreligger. Interesserte kan også finne mer informasjon om konferansen her:   http://www.omep.com.cy/euroconference2011/.

Permalink Legg igjen en kommentar

Les om OMEP Norge i Barnehagefolk og Første Steg

oktober 5, 2010 at 10:45 (Nyheter / News)

Du kan lese om OMEP Norges arbeid i flere tidsskrifter

OMEPs medlemmer bidrar jevnlig med informasjon, debattinnlegg og samfunnsdiskusjoner i barnehagetidsskrifter,  i tillegg til bidrag på Facebook  OMEP Norges Facebook-side og våre nettsider.

Noe av OMEP Norges arbeid, sist fra verdenskongressen i Gøteborg, blir også omtalt av journalister.
Denne måneden kan du lese om OMEP Norges arbeid både i Første Steg og Barnehagefolk.
 
Første steg er Utdanningsforbundets tidsskrift for førskolelærere. Det utgis fire ganger i året og har som formål å gi sine lesere faglig og fagligpolitisk oppdatering gjennom reportasjer, fagartikler og debattstoff. Første steg inngår således i Utdanningsforbundets profesjonsrettede virksomhet.
Utdanningsforbundet – Første steg
 
Barnehagefolk er et forum for faglig fornyelse, kunnskap, debatt og utveksling av erfaringer på barnehagefeltet.
I Barnehagefolk møtes de som arbeider med barnehagebarn til daglig, de som utdanner seg til arbeid i barnehagen og de som driver forskning og utvikling på barnehageområdet. Barnehageforum – Barnehagefolk

Permalink Legg igjen en kommentar

Er norske barnehager for dårlige?

oktober 5, 2010 at 10:29 (Nyheter / News)

Loveleen Rihel Brenna og Kristin Halvorsen (Foto: Utdanningsforbundet)

Er norske barnehager for dårlige?

Det er NTB sin tolkning av det som kommer fram i NOU 2010:8. OMEP- Norge er høringsinstans for Norges Offentlige Utredninger som angår barn og barnehage. NOU-er er utredninger som publiseres av utvalg eller arbeidsgrupper nedsatt av regjeringen eller et departement. NOU-er danner gjerne grunnlag for forslag som regjeringen sender over til Stortinget og er ofte sitert og gjengitt i stortingsmeldinger.

I disse dager er NOU:7 Mangfold og mestring ute på høring og NOU:8 om Forskertrang og lekelyst er nettopp levert til Kunnskapsministeren og vil komme på høring. Vi vil levere våre synspunkter på disse utredningene etter drøftinger i vår styringsgruppe. Vi du som OMEP-medlem være med på drøftingene? OMEP-Norge inviterer til debatt om innholdet i disse utredningene, de kan skrives på bloggen vår, sendes til vår OMEP-Mailadresse eller til noen i styret. Du kan også melde deg inn i vår facebook gruppe. Kjør debatt!

Permalink Legg igjen en kommentar