OMEP-Norge deltok på EFA(Education For All)-Forum

desember 7, 2010 at 13:02 (Nyheter / News)

OMEP-Norge deltok på EFA(Education For All)-Forum: Early Childhood Care and Education –investing in the Future den 18 november 2010.11.30 Arrangør var Kunnskapsdepartementet, NORAD, UNESCO og Childwatch International. Tema for konferansen var hvordan vi kan videreutvikle og forbedre satsinga for de mest utsatte barna innenfor tidlig barndom, i omsorgs- og utdanningskontekster.

Seminaret var en oppfølger fra to viktige globale begivenheter høsten 2010: 1. UN Summit on the Millennium Development Goals. 2. Worlds Conference on Early Childhood Care and Education Foredragsholderne var: Ragnhild Dybdahl (NORAD), Tove Mongstad Slinde (Kunnskapsdepartementet), Hege Hertzberg (Utenriksdepartementet), Tarjei Havnes (Økonomisk Inst UIO), Martin Woodhead (University of Oxford & Open University) og Bame Nsamenang (Yaoundé University, Kamerun).

Education For All Forum

Utsagnet ”Det er lønnsomt å investere i tidlige barndom” sto sentralt i programmet både på konferansen i Moskva i september 2010 og på oppfølgingskonferansen i Oslo I november 2010. Like fullt sto ideen om at en helhetlig tilnærming til tidlig barndom er å foretrekke. Early Childhood Care and Education er utgangspunktet for å nå FN’s mål om utdanning for alle (EFA). Blant annet pekes det på sammenhenger mellom ECCE- investeringer og høyt økonomisk utbytte for landene som gjør slike investeringer. Det pekes også på at ulikheter mellom grupper av barn kan minskes, særlig gjelder dette for barn fra fattige familier. ECCE betraktes dermed som en viktig arena for å minske forskjeller mellom rike og fattige og som en nøkkel for å komme ut av fattigdomsfellen.

På denne bakgrunn fikk UNESCO i Moskva tilslutning fra en rekke ministre, representanter fra ulike byråer i FN systemet, representanter fra en rekke utviklingsorganisasjoner og utdanningsorganisasjoner (deriblant OMEP) om et rammeverk for handling og samhandling for å styrke barns vilkår for liv, helse, utdanning og trivsel; Moscow Framework for Action and Cooperation Harnessing the Wealth of Nations. Se artikkel: UNESCO Økt fokus på de yngste

Tema og målet med begge konferansene samsvarer med OMEP’s lover. Det står i § 1.3 at OMEP skal støtte forskning og virksomhet som kan bedre barns livskvalitet og ivareta barns rettigheter slik de kommer til uttrykk i FN’s konvensjoner for barns rettigheter. OMEP-Norge vil slutte seg til ideen om en helhetlig tilnærming til tiltak for å bedre barns livskvalitet og rettigheter i tidlig barndom. Siden ernæring og helseomsorg var det som ble vektlagt i Oslomøtets program og i påfølgende diskusjon der, vil OMEP-Norge fylle ut til ideen med en helhetlig tilnærming med innspill om betydningen av gode jevnalderrelasjoner for lek.

Dessuten mener vi at pedagogisk tilrettelagte tilbud for barn som ivaretar musiske aktiviteter, gjerne basert på lokale kunst og kulturtradisjoner kan styrke barns livsglede, stolthet og identitet forankret i lokale kulturer og bør vektlegges på linje med ernæring og helse. OMEP-verdensorganisasjonen har medlemsland i alle verdensdeler og lokale aktører med faglig og lokal kompetanse som kan støtte utvikling lokalt mange steder i verden.

Tilstede fra Norsk OMEP var Anne Greve og Elin Eriksen Ødegaard, fra OMEP- USA kom Lita Haddal.

Elin Eriksen Ødegaard Leder Norsk OMEP

Reklamer

Permalink Legg igjen en kommentar