Vellykket kveldskonferanse og årsmøte 14. februar 2011

februar 21, 2011 at 16:30 (Møter og konferanser / Conferences and meetings)

Bevertning på Øyjorden barnehage

Presentasjon av bærekraftig utvikling i barnehagen

Nesten 100 barnehagefolk fra både barnehager og høgskoler fant veien til Øyjorden barnehage 14. november 2010.

På den fulltegnede kveldskonferansen fikk deltakerne innblikk i OMEP som organisasjon. Det ble også holdt ulike foredrag om de yngste barna og OMEPs arbeid med bærekraftig utvikling i barnehagen. Gerd Wicklund Hansen, som var æresgjest for kvelden, overvar filmen om hennes erfaringer fra fröbelbarnehager, som barn, student og senere pedagog. Kvelden inneholdt også et lekemarked til inntekt for OMEPs arbeid i Elfenbenskysten. Øyjorden barnehage spanderte frukt og forskninger på alle, og fremstod som ideelle verter. Følgende styre ble vedtatt på årsmøtet etter konferansen:

  • Leder Elin Eriksen Ødegaard ble gjenvalgt for 2 nye år fram til 2013. Hun har sitt daglige virke som førsteamanuensis i utdanningsvitenskap ved Senter for utdanningsforsking ved Høgskolen i Bergen. Kontoradresse for organisasjonen følger leder og er derfor for to nye år forankret ved Senter for utdanningsforsking ved Høgskolen i Bergen.
  • Nestleder Anne Greve ble gjenvalgt for 2 år fram til 2013. Hun har sitt daglige virke som post.doc ved Høgskolen i Oslo.
  • Styremedlem Erik Duncan ble gjenvalgt for 2 år fram til 2013. Han har sitt daglige virke som rådgiver i avdeling for barnehage og skole i Bergen kommune.
  • Det øvrige styret består av styremedlemmene Åsta Birkeland; som er forsker ved Senter for utdanningsforskning, Morten Solheim; som er høgskolelektor ved Høgskolen i Vestfold og Hanne Blaafalk som er deltidsansatt ved Høgskolen i Bergen. Følgende vararepresentanter ble valgt for 1 år: Sidsel Hadler-Olsen; pensjonist, Ruth Fuentes- Arentz ; høgskolelektor v/Høgskolen i Oslo, Margareth Eilifsen; Høgskolelektor ved Norsk Lærerakademi  – førskolelærerutdanningen.

Prioriterte arbeidsoppgaver for neste periode vil være å fremme forskning og en pedagogikk for bærekraftig utvikling i barnehagen og skole og vil arrangere en konferanse for lærere i aldersgruppen 0-8 år på VILVITE senteret i Bergen den 31. oktober og 1. november 2011. Andre oppgaver vil være å fremme forskning og kunnskaper om lekens plass i barnehagen og barns rettigheter i tråd med barnekonvensjonen.

Pressemelding fra OMEP Norge 210211

Reklamer

Permalink Legg igjen en kommentar