OMEP – Norge mener at pedagogikk for en bærekraftig utvikling må inn i ny rammeplan

april 6, 2011 at 13:32 (Nyheter / News)

Hva kan Pedagogikk for bærekraftig utvikling være i en ny rammeplan for førskolelærerutdanning?Sosialt miljø, naturmiljø og økonomi er tre områder som må ses i sammenheng. Pedagogikk for bærekraftig utvikling må stimulere til kritisk tenkning og problemløsing. Lokale så vel som globale tema må tas opp i undervisningen.

Ny førskolelærerutdanning kan ha målsettinger som inspirerer, engasjerer og deler ideer for praksis i barnehage og samarbeid med andre lokalt og globalt. Dette gjelder innhold, holdninger og erfaringer knyttet til barn som gjennom aktivitet, utforsking, deltakelse, kritisk tenkning og problemløsing får kunnskaper, holdninger og verdier som er i tråd med ansvar for å skape et bærekraftig samfunn. Det kan være en rekke faglige og holdningsmessige tema som kan være aktuelle for pedagogikk for bærekraftig utvikling. 

Les mer her: http://www.hihm.no/Prosjektsider/Rammeflu/Debattforum/OMEP-Norge-mener-at-pedagogikk-for-en-baerekraftig-utvikling-maa-inn-i-ny-rammeplan

OMEP world project

Reklamer

Permalink Legg igjen en kommentar