OMEP Europe Newsletter – Våren 2011

juli 26, 2011 at 11:29 (Nyheter / News)

Vedlagt følger Spring 2011 issue of OMEP Europe Newsletter.

OMEP Europe Newsletter Spring 2011

Reklamer

Permalink Legg igjen en kommentar

Dyp medfølelse fra OMEP Norge

juli 26, 2011 at 11:03 (Annen relevant informasjon / Information)

OMEP – Norge sender sin dypeste medfølelse til alle som er rammet av terroren i det norske regjeringskvartalet og massakren av ungdommene på Utøya.

OMEP – verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning er et nettverk for personer over hele verden som arbeider for fred i verden, for bærekraftige samfunn, for små barns optimale utvikling i familie, institusjon og øvrige fellesskap. OMEP arbeider spesielt for barns rettigheter, barn i en vanskelig livssituasjon og for små barns rett til utdanning fundert på anerkjent forskning.

Det er viktig for vår felles framtid at barn og unges skal kjenne seg likeverdige og respekterte. De skal kunne samles i felleskap for å delta i åpne og kritiske dialoger. Dette er en viktig del av barn og unges rettigheter.  La oss favne om verdier og handlinger som gir fred gode vilkår.

Elin Eriksen Ødegaard

Leder OMEP-Norge

Permalink Legg igjen en kommentar