Høyaktuelle konferanser i Polen og Brasil

mars 25, 2012 at 19:20 (Møter og konferanser / Conferences and meetings)

OMEP Norge vil framheve to spennende konferanser i april og juli 2012.

Warsaw, Poland, fra 18. til 20. april 2012. Frist for påmelding er: 31 Mars. Se: www.euroconf.omep.org.pl

Brasil; «Campo Grande – Mato Grosso do Sul, from 18 to 21 July2012, inthe Mato Grosso do Sul Federal University (UFMS) Early childhood in the XXI century: children’s right to live, play, explore and learn about the world around them». Dette er tittelen på: 28th OMEP World Symposium. Les mer her: www.omep2012.org.br . Konferansene er forsknings- formidlings og møtesteder for hele barnehagesektoren. Det er mulig å søke om å holde papers, delta i workshops, se filmer, gå på utstillinger, besøke barnehager, møte mennesker fra hele verden som er opptatt av å skape bedre barnehager gjennom kunnskapsproduksjon.

Reklamer

Permalink Legg igjen en kommentar

Norsk OMEPs lekepris – forslag til kandidater tas imot med takk!

mars 25, 2012 at 19:10 (Nyheter / News)

Styret for Norsk OMEP vil nå ta opp igjen tradisjon om å dele ut en LEKEPRIS. Prisen vil bli delt ut til personer eller organisasjoner som i løpet av de siste tre årene eller lengre, har gjort en prisverdig innsats for barns lekemuligheter. Prisvinneren vil få utdelt et billedtrykk av en kjent kunstner som et synlig bevis på tildelingen. Styret i OMEP Norge vil ta imot forslag fra OMEP’s medlemmer på kandidater fra hele landet. De foreslåtte personer eller organisasjoner trenger ikke å være OMEP-medlemmer. Vennligst send begrunnete forslag (2 sider) innen 1.april 2012 til Sidsel Hadler-Olsen (sidsel.ho@gmail.com).

OMEP Norges lekepris ble opprettet i 1981 og har vært utdelt 19 ganger i årene 1981-1999 til en person eller en institusjon som har gjort en betydelig innsats for å ivareta barns behov for lek og skapende virksomhet i Norge. Vi ønsker å dele ut Lekeprisen på årsmøtet i Stavanger i 3. mai 2012.

VILKÅR:

Den person eller organisasjon som i løpet av de siste tre årene har gjort barns lekevilkår bedre, kan får lekeprisen. Det kan gjelde:

– Pedagogisk og politisk arbeid som øker oppmerksomheten omkring barns lek i dagens samfunn.

– Kulturelt og kreativt arbeid som beriker barns lek

– Utvikling av lekemateriale

– Utvikling av bedre lekemiljø

– Opplysningsarbeid om barns lek

I komiteen for LEKEPRISEN sitt

Marco Elsafdi som ble tildelt prisen som «Årets forbilde» for sitt engasjement på og utenfor basketballbanen i 2006. Han leder i stiftelsen New Page for barn og unge. For sitt arbeid i der fikk han utdelt Åpenhetsprisen i 2007 av Mental Helse. Marco Elsafadi har siden 1999 jobbet som klemmefremmer og kulturtolk i Bergen.Grete Skjeggestad Meyer er programansvarlig for førskolelærerutdanningen NLA-Høgskolen og leder også den nasjonale faggruppen for Kunst, kultur og kreativitet i Rammeplanutvalget for ny førskolelærerutdanning.Maria Øksnes er førsteamanuensis, PhD, ved NTNU og skrevet en rekke publikasjoner om barns lek i en institusjonalisert barndom.Sidsel Hadler-Olsen fra Norsk OMEP leder arbeidet. Hun har arbeidet som førskolelærer, internasjonal koordinator ved HiB, og publisert om barns deltakelse.

Permalink Legg igjen en kommentar