Velkommen til OMEPs årsmøte i Stavanger 3. mai 2012

april 20, 2012 at 14:50 (Møter og konferanser / Conferences and meetings)

 Til alle OMEP medlemmer i Norge,

Velkommen til OMEPs årsmøte som i år holdes i Stavanger. I flukt med Utdanningskonferansen (Fylkesmannen i Rogaland og Universitetet i Stavanger) samles gamle og nye OMEP medlemmer til årsmøte. Les mer om Utdanningskonferansen i linken under.
http://www.fylkesmannen.no/aktkal.aspx?m=24393&amid=3561045. Det er mange gode grunner til å melde seg å denne konferansen. OMEP vil dele ut en pris for Lek: Omeps lekepris på denne konferansen. Komiteen er nå i arbeid med å vurdere flere spennende  nominasjoner. (Les mer om prisen og komiteen på OMEP – Norways blogg).
Program for årsmøtet finner du her: Innkalling til OMEPs årsmøte 2012
  
TID: 1630-1830. STED: Universitetet i Stavanger

1. Valg av møteleder 2. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder 3. Valg av styret; følgende personer er på valg: Styremedlem Morten Solheim, Styremedlem Hanne Blaafalk og tre vararepresentanter 4. Bekreftelse av fjorårets valg av statsautorisert revisor Atle Mongstad 5. Godkjenning av årsregnskap 6. Godkjenning av årsmelding 7. Godkjenning av budsjett

Håper å se mange OMEP medlemmer i Stavanger den 3 mai! 
Mvh
 
Elin E. Ødegaard
President of OMEP Norway
tlf: 00 47 55 585932
https://omepnorway.wordpress.com/
 
 
Reklamer

Permalink Legg igjen en kommentar

Utdeling av OMEPs lekepris på Barnehagekonferansen 2012 i Stavanger 3. mai 2012

april 20, 2012 at 14:46 (Priser / Aknowledgements)

OMEPs lekepris blir delt ut på Barnehagekonferansen i Stavanger i begynnelsen av mai.

Programmet finner du her: http://www.uis.no/nyheter/article60240-12.html . Prisvinneren vil få utdelt et billedtrykk av en kjent kunstner som et synlig bevis på tildelingen.

Permalink Legg igjen en kommentar