OMEPs verdenskongress i Campo Grande, Brazil

juli 19, 2012 at 10:03 (Møter og konferanser / Conferences and meetings)

    • Verdenskongress i Campo Grande

      Dagens store nyhet fra verdenskongressen er at  ny visepresident for OMEP Europa er valgt.  Det ærefulle vervet gikk til Nektarios Stellakis fra Hellas. Han har blant annet foreslått at organisasjonene begynner et internasjonalt samarbeid for å kommunisere forskning og barns meninger om lek.
      Norges representant på kongressen, Mona-Lisa Angell, har arbeidet i en liten frivillig gruppe med bl.a. Stelliakis, Ingrid Engdahl fra Sverige og Judith Duncan fra USA, om en deklarasjon til UNESCO hvor OMEP anbefaler på det sterkeste at tidlig barndom blir et viktig tema i planene for bærekraftig utvikling (United Nations Sustainable Development Goals for 2015-2030). Spennende arbeid! Les mer om kongressen her: www.omep2012.org.br/ingles/ .

    Nektarios Stellakis

Reklamer

Permalink Legg igjen en kommentar