Dette er OMEP Norge Presentation of OMEP Norway

OMEP er Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning. 
OMEPs tre språk er fransk, engelsk og spansk. 
Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire 
World Organization for Early Childhood Education 
Organizacíon Mundial para la Educacíon Preescolar 

OMEP er en internasjonal, uavhengig organisasjon (NGO) som har rådgivende status hos UNESCO durand.colette@wanadoo.fr 
og UNICEF crdarcy@tiac.net og er representert ved Europarådet francis.fiquet@wanadoo.fr

Mandat: 
OMEPs mandat er å fungere som nettverk for personer over hele verden
som arbeider for småbarns optimale utvikling i familie, institusjon og samfunn.
Vårt overordnede mål er å bidra til fred i verden.
OMEP skal kjempe for barns rettigheter. 
OMEP arbeider spesielt for barn i en vanskelig livssituasjon og for småbarns rett til utdanning fundert på anerkjent forskning. 
OMEP inviterer til samarbeid med andre nasjonale og internasjonale organisasjoner som har samme formål.  

OMEPs nettverk fungerer som : 
Informasjonskilde 
Initiativtaker 
Nyhetsformidler
Kunnskapsformidler
Møteplass for forskere innen småbarnspedagogikk, ansatte ved utdanningsstedene og for ansatte ved offentlige og private barnehager, ansatte innen ledelse og eiere av barnehager og statlig og kommunal forvaltning.

OMEPs nasjonalkomiteer, se www.omep.org.gu.se  og klikk på «Directory» 
Nordiske nasjonalkomiteer 
Dansk OMEP:  www.omep.dk
Svensk OMEP: www.svenskaomep.org.se 
Finsk OMEP:   pirjo.honkavaara@lskl.fi   
Islandsk OMEP: siggak@ismennt.is

English version:

Today, children of the world have a stronger position than before. Children have the right to express their opinions and influence decisions that affect them. How can we work for a better future, individually and collectively, with and for all children? How can we work together to develop cultural identities within a social and ecological «everyday life»- context? How can we support culture focusing on a democratic and sustainable society?

Different childhoods
Childhood conditions vary greatly within and between the nations of the world. And, childhood is shaped within cultural and social traditions. How can we improve the conditions and thereby contribute to the realisation of the UN Millennium Development Goals by 2015?

Education for Sustainable Development
How do we build purposeful and professional learning structures that incorporate the social, economic, and ecological aspects of education for sustainable development? How can organisations that work with children affect behaviour patterns that contribute to sustainable societies?

Gender equity and equal rights
As boys and girls grow up they are greatly affected by social and cultural conventions, that are steered by traditional gender roles and gender patterns. How can we consciously practise gender education and give boys and girls equal opportunities to develop and test different identities?

Reklame
%d bloggere liker dette: