Nyhetsbrev fra OMEP

januar 4, 2013 at 17:37 (Nyheter / News)

Kjære OMEP-venner,

 Et nytt nyhetsbrev fra OMEPs hovedsete finner du her: http://www.omep.org.gu.se/

I tillegg vil vi gjerne belyse følgende saker:

  • Ingrid Pramling Samuelsson går ut med en åpen invitasjon om å bidra med informasjon fra alle land som skal benyttes i en spesialutgave av  Policy Futures in Education (in English). Vennligst svar på  INFORMATION REQUEST[1] innen 1. februar 2013!

Et riktig godt nytt år ønskes alle OMEP-venner!

Reklamer

Permalink Legg igjen en kommentar

Devy Pandy vant Lekeprisen 2012

mai 11, 2012 at 17:00 (Nyheter / News)

Devy Pandy vant OMEPs lekepris 2012.

Pandey arbeider til daglig i Den Internasjonale Barnehagen i Bergen, og fikk prisen for sitt mangeårig engasjement for å fremme lek og fellesskap for barn fra ulike kulturer og bakgrunn.

Rollelek, byggelek, dans, drama og musikk er vektlagt i hennes barnehager. Hun har også lagt vekt på arkitektur og fysisk miljø som vilkår for barns lek og læring. Prisen ble delt ut på Universitetet i Stavanger 2. mai! Vi gratulerer!

Se artikkel fra Bergens Tidende 9. mai 2012 BT 090512 Bygger broer mellom barn og artikkel i Byavisen http://byavisen.net/2012/03/aktuelt/barnesprell-pa-alle-sprak-30-ar .

Permalink Legg igjen en kommentar

Norsk OMEPs lekepris – forslag til kandidater tas imot med takk!

mars 25, 2012 at 19:10 (Nyheter / News)

Styret for Norsk OMEP vil nå ta opp igjen tradisjon om å dele ut en LEKEPRIS. Prisen vil bli delt ut til personer eller organisasjoner som i løpet av de siste tre årene eller lengre, har gjort en prisverdig innsats for barns lekemuligheter. Prisvinneren vil få utdelt et billedtrykk av en kjent kunstner som et synlig bevis på tildelingen. Styret i OMEP Norge vil ta imot forslag fra OMEP’s medlemmer på kandidater fra hele landet. De foreslåtte personer eller organisasjoner trenger ikke å være OMEP-medlemmer. Vennligst send begrunnete forslag (2 sider) innen 1.april 2012 til Sidsel Hadler-Olsen (sidsel.ho@gmail.com).

OMEP Norges lekepris ble opprettet i 1981 og har vært utdelt 19 ganger i årene 1981-1999 til en person eller en institusjon som har gjort en betydelig innsats for å ivareta barns behov for lek og skapende virksomhet i Norge. Vi ønsker å dele ut Lekeprisen på årsmøtet i Stavanger i 3. mai 2012.

VILKÅR:

Den person eller organisasjon som i løpet av de siste tre årene har gjort barns lekevilkår bedre, kan får lekeprisen. Det kan gjelde:

– Pedagogisk og politisk arbeid som øker oppmerksomheten omkring barns lek i dagens samfunn.

– Kulturelt og kreativt arbeid som beriker barns lek

– Utvikling av lekemateriale

– Utvikling av bedre lekemiljø

– Opplysningsarbeid om barns lek

I komiteen for LEKEPRISEN sitt

Marco Elsafdi som ble tildelt prisen som «Årets forbilde» for sitt engasjement på og utenfor basketballbanen i 2006. Han leder i stiftelsen New Page for barn og unge. For sitt arbeid i der fikk han utdelt Åpenhetsprisen i 2007 av Mental Helse. Marco Elsafadi har siden 1999 jobbet som klemmefremmer og kulturtolk i Bergen.Grete Skjeggestad Meyer er programansvarlig for førskolelærerutdanningen NLA-Høgskolen og leder også den nasjonale faggruppen for Kunst, kultur og kreativitet i Rammeplanutvalget for ny førskolelærerutdanning.Maria Øksnes er førsteamanuensis, PhD, ved NTNU og skrevet en rekke publikasjoner om barns lek i en institusjonalisert barndom.Sidsel Hadler-Olsen fra Norsk OMEP leder arbeidet. Hun har arbeidet som førskolelærer, internasjonal koordinator ved HiB, og publisert om barns deltakelse.

Permalink Legg igjen en kommentar

Nyhetsbrev januar 2012

februar 9, 2012 at 13:44 (Nyheter / News)

Norsk OMEP ønsker alle nye og gamle medlemmer et godt nytt år med vedlagte nyhetsbrev.  Dere vil få mer informasjon om lekeprisen senere. Vi håper å se mange på årsmøtet i Stavanger 3 mai 2012. Mer informasjon om årsmøtet kommer senere. Nyhetsbrev januar 2012

Permalink Legg igjen en kommentar

Svensk OMEP ønsker velkommen til konferanse om bærekraftig pedagogikk

desember 12, 2011 at 15:04 (Nyheter / News)

Malmö

 Välkommen till en konferens i Malmö om

Lärande för hållbar utveckling med yngre barn

för förskollärare, lärare, sjuksköterskor, politiker och förvaltning i södra Sverige

En hållbar utveckling byggs med kunskap och engagemang som utmanar vår nuvarande världsbild. Lärande för hållbar utveckling kräver ett helhetstänkande för att kunna förstå samband. Hur förmedlar vi det till våra barn och elever och hur ger vi våra barn hopp och framtidstro?

 Tid: Måndag 6 februari 2012, kl. 09:00-16:00

Plats: Malmö högskola, Nordenskiöldsgatan 10 i Malmö, sal D138

Mer information och program: www.mah.se/ls/bus/konferens

VÄLKOMNA!

Permalink Legg igjen en kommentar

Nyhetsbrev – høsten 2011

desember 6, 2011 at 23:03 (Nyheter / News)

Til medlemmer i Norsk OMEP

 Vedlagt denne mailen finner dere nyhetsbrev fra Milada Rabusicova, Europeisk visepresident i OMEP. Her kan dere finne informasjon om OMEP konferansen i Warszawa i Polen i april 2012. Den har tema Respekt for et barn. Det står: The academic part of the Conference will take place in the Maria Grzegorzewska Academy of Special Education in Warsaw which is also the academic partner of the Conference and one of the Coordinators. Link til en kommende konferanse side: www.euroconf.omep.org.pl

Dere vil også finne utfyllende informasjon om OMEPs verdenskongress og konferansen som fant sted i Hong Kong i Juli 2011. Minner igjen om OMEPs neste verdenskongress som vil finne sted i Brasil i juli 2012. Den har tittelen: Early Childhood in the 21st Century: Children’s Right to Explore, Play, Live and Learn about the World Around Them». Presentasjonsvideoen kan dere se her: http://www.youtube.com/watch?v=I7L5m5IEAZg

Det er også kommet et nytt nr. av OMEPs vitenskapelige tidsskrift som dere kan lese litt om i nyhtesbrevet. Vil også minne om at Norsk OMEP har opprettet et solidaritetsfond. Alle medlemmer kan bidra til det fondet. I Bergen laget vi et bruktmarked for leketøy i Februar i år i Øyjorden barnehage. De pengene vi fikk inn har nå OMEP Elfenbenskysten fått og brukt til et tilskudd til et portabelt lekotek – en trygg arena for barns lek i et land med store utfordringer og uroligheter (se nettsiden for mer informasjon). Vi ønsker å kunne bidra med mer støtte dit, så herved er alle medlemmer oppfordret til å bidra.

Til slutt vil jeg ønske dere gode høstdager.

Elin E. Ødegaard

President of OMEPNorway

tlf: 00 47 55 585932    https://omepnorway.wordpress.com/

 

Permalink Legg igjen en kommentar

OMEP Europe Newsletter – Våren 2011

juli 26, 2011 at 11:29 (Nyheter / News)

Vedlagt følger Spring 2011 issue of OMEP Europe Newsletter.

OMEP Europe Newsletter Spring 2011

Permalink Legg igjen en kommentar

OMEP – Norge mener at pedagogikk for en bærekraftig utvikling må inn i ny rammeplan

april 6, 2011 at 13:32 (Nyheter / News)

Hva kan Pedagogikk for bærekraftig utvikling være i en ny rammeplan for førskolelærerutdanning?Sosialt miljø, naturmiljø og økonomi er tre områder som må ses i sammenheng. Pedagogikk for bærekraftig utvikling må stimulere til kritisk tenkning og problemløsing. Lokale så vel som globale tema må tas opp i undervisningen.

Ny førskolelærerutdanning kan ha målsettinger som inspirerer, engasjerer og deler ideer for praksis i barnehage og samarbeid med andre lokalt og globalt. Dette gjelder innhold, holdninger og erfaringer knyttet til barn som gjennom aktivitet, utforsking, deltakelse, kritisk tenkning og problemløsing får kunnskaper, holdninger og verdier som er i tråd med ansvar for å skape et bærekraftig samfunn. Det kan være en rekke faglige og holdningsmessige tema som kan være aktuelle for pedagogikk for bærekraftig utvikling. 

Les mer her: http://www.hihm.no/Prosjektsider/Rammeflu/Debattforum/OMEP-Norge-mener-at-pedagogikk-for-en-baerekraftig-utvikling-maa-inn-i-ny-rammeplan

OMEP world project

Permalink Legg igjen en kommentar

OMEP-Norge deltok på EFA(Education For All)-Forum

desember 7, 2010 at 13:02 (Nyheter / News)

OMEP-Norge deltok på EFA(Education For All)-Forum: Early Childhood Care and Education –investing in the Future den 18 november 2010.11.30 Arrangør var Kunnskapsdepartementet, NORAD, UNESCO og Childwatch International. Tema for konferansen var hvordan vi kan videreutvikle og forbedre satsinga for de mest utsatte barna innenfor tidlig barndom, i omsorgs- og utdanningskontekster.

Seminaret var en oppfølger fra to viktige globale begivenheter høsten 2010: 1. UN Summit on the Millennium Development Goals. 2. Worlds Conference on Early Childhood Care and Education Foredragsholderne var: Ragnhild Dybdahl (NORAD), Tove Mongstad Slinde (Kunnskapsdepartementet), Hege Hertzberg (Utenriksdepartementet), Tarjei Havnes (Økonomisk Inst UIO), Martin Woodhead (University of Oxford & Open University) og Bame Nsamenang (Yaoundé University, Kamerun).

Education For All Forum

Utsagnet ”Det er lønnsomt å investere i tidlige barndom” sto sentralt i programmet både på konferansen i Moskva i september 2010 og på oppfølgingskonferansen i Oslo I november 2010. Like fullt sto ideen om at en helhetlig tilnærming til tidlig barndom er å foretrekke. Early Childhood Care and Education er utgangspunktet for å nå FN’s mål om utdanning for alle (EFA). Blant annet pekes det på sammenhenger mellom ECCE- investeringer og høyt økonomisk utbytte for landene som gjør slike investeringer. Det pekes også på at ulikheter mellom grupper av barn kan minskes, særlig gjelder dette for barn fra fattige familier. ECCE betraktes dermed som en viktig arena for å minske forskjeller mellom rike og fattige og som en nøkkel for å komme ut av fattigdomsfellen.

På denne bakgrunn fikk UNESCO i Moskva tilslutning fra en rekke ministre, representanter fra ulike byråer i FN systemet, representanter fra en rekke utviklingsorganisasjoner og utdanningsorganisasjoner (deriblant OMEP) om et rammeverk for handling og samhandling for å styrke barns vilkår for liv, helse, utdanning og trivsel; Moscow Framework for Action and Cooperation Harnessing the Wealth of Nations. Se artikkel: UNESCO Økt fokus på de yngste

Tema og målet med begge konferansene samsvarer med OMEP’s lover. Det står i § 1.3 at OMEP skal støtte forskning og virksomhet som kan bedre barns livskvalitet og ivareta barns rettigheter slik de kommer til uttrykk i FN’s konvensjoner for barns rettigheter. OMEP-Norge vil slutte seg til ideen om en helhetlig tilnærming til tiltak for å bedre barns livskvalitet og rettigheter i tidlig barndom. Siden ernæring og helseomsorg var det som ble vektlagt i Oslomøtets program og i påfølgende diskusjon der, vil OMEP-Norge fylle ut til ideen med en helhetlig tilnærming med innspill om betydningen av gode jevnalderrelasjoner for lek.

Dessuten mener vi at pedagogisk tilrettelagte tilbud for barn som ivaretar musiske aktiviteter, gjerne basert på lokale kunst og kulturtradisjoner kan styrke barns livsglede, stolthet og identitet forankret i lokale kulturer og bør vektlegges på linje med ernæring og helse. OMEP-verdensorganisasjonen har medlemsland i alle verdensdeler og lokale aktører med faglig og lokal kompetanse som kan støtte utvikling lokalt mange steder i verden.

Tilstede fra Norsk OMEP var Anne Greve og Elin Eriksen Ødegaard, fra OMEP- USA kom Lita Haddal.

Elin Eriksen Ødegaard Leder Norsk OMEP

Permalink Legg igjen en kommentar

Norske barnehager sett med spanske øyne

oktober 25, 2010 at 14:26 (Nyheter / News)

 
 

Leonardo da Vinci-broen i Ås

 

Plaza Mayor i Madrid

En spanske delegasjon fra Madrid var nylig på besøk i Ås kommune og deler sine erfaringer med oss (på engelsk).

«On the occasion of a recent trip to Oslo, organized with the valuable collaboration of OMEP in Norway (Anne Greve) and Spain (Amalia Bayon), and the help of our interpreter Ruth Fuentes, a group of teachers had the opportunity to take visit to the educational institution mentioned in the town of Ås, near the capital (38 km), a small community with a population of 15,000»

 Les den engelske rapporten her: Visit to Ås from Madrid

 

Permalink Legg igjen en kommentar

Next page »