European OMEP Conference and Meeting in Zagreb 2013

oktober 29, 2012 at 21:04 (Møter og konferanser / Conferences and meetings)

“Play and playing in early childhood”

May 8 – 11, 2013.

Zagreb, Croatia

Se vedlagt invitasjon her: ANNOUNCEMENT_EUROCONFERENCE_OMEP_2013

Reklamer

Permalink Legg igjen en kommentar

OMEPs verdenskongress i Campo Grande, Brazil

juli 19, 2012 at 10:03 (Møter og konferanser / Conferences and meetings)

  • Verdenskongress i Campo Grande

   Dagens store nyhet fra verdenskongressen er at  ny visepresident for OMEP Europa er valgt.  Det ærefulle vervet gikk til Nektarios Stellakis fra Hellas. Han har blant annet foreslått at organisasjonene begynner et internasjonalt samarbeid for å kommunisere forskning og barns meninger om lek.
   Norges representant på kongressen, Mona-Lisa Angell, har arbeidet i en liten frivillig gruppe med bl.a. Stelliakis, Ingrid Engdahl fra Sverige og Judith Duncan fra USA, om en deklarasjon til UNESCO hvor OMEP anbefaler på det sterkeste at tidlig barndom blir et viktig tema i planene for bærekraftig utvikling (United Nations Sustainable Development Goals for 2015-2030). Spennende arbeid! Les mer om kongressen her: www.omep2012.org.br/ingles/ .

  Nektarios Stellakis

Permalink Legg igjen en kommentar

Velkommen til OMEPs årsmøte i Stavanger 3. mai 2012

april 20, 2012 at 14:50 (Møter og konferanser / Conferences and meetings)

 Til alle OMEP medlemmer i Norge,

Velkommen til OMEPs årsmøte som i år holdes i Stavanger. I flukt med Utdanningskonferansen (Fylkesmannen i Rogaland og Universitetet i Stavanger) samles gamle og nye OMEP medlemmer til årsmøte. Les mer om Utdanningskonferansen i linken under.
http://www.fylkesmannen.no/aktkal.aspx?m=24393&amid=3561045. Det er mange gode grunner til å melde seg å denne konferansen. OMEP vil dele ut en pris for Lek: Omeps lekepris på denne konferansen. Komiteen er nå i arbeid med å vurdere flere spennende  nominasjoner. (Les mer om prisen og komiteen på OMEP – Norways blogg).
Program for årsmøtet finner du her: Innkalling til OMEPs årsmøte 2012
  
TID: 1630-1830. STED: Universitetet i Stavanger

1. Valg av møteleder 2. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder 3. Valg av styret; følgende personer er på valg: Styremedlem Morten Solheim, Styremedlem Hanne Blaafalk og tre vararepresentanter 4. Bekreftelse av fjorårets valg av statsautorisert revisor Atle Mongstad 5. Godkjenning av årsregnskap 6. Godkjenning av årsmelding 7. Godkjenning av budsjett

Håper å se mange OMEP medlemmer i Stavanger den 3 mai! 
Mvh
 
Elin E. Ødegaard
President of OMEP Norway
tlf: 00 47 55 585932
https://omepnorway.wordpress.com/
 
 

Permalink Legg igjen en kommentar

Høyaktuelle konferanser i Polen og Brasil

mars 25, 2012 at 19:20 (Møter og konferanser / Conferences and meetings)

OMEP Norge vil framheve to spennende konferanser i april og juli 2012.

Warsaw, Poland, fra 18. til 20. april 2012. Frist for påmelding er: 31 Mars. Se: www.euroconf.omep.org.pl

Brasil; «Campo Grande – Mato Grosso do Sul, from 18 to 21 July2012, inthe Mato Grosso do Sul Federal University (UFMS) Early childhood in the XXI century: children’s right to live, play, explore and learn about the world around them». Dette er tittelen på: 28th OMEP World Symposium. Les mer her: www.omep2012.org.br . Konferansene er forsknings- formidlings og møtesteder for hele barnehagesektoren. Det er mulig å søke om å holde papers, delta i workshops, se filmer, gå på utstillinger, besøke barnehager, møte mennesker fra hele verden som er opptatt av å skape bedre barnehager gjennom kunnskapsproduksjon.

Permalink Legg igjen en kommentar

OMEP-konferansen «Pedagogikk for bærekraftig utvikling i barnehage og skole (0-8 år)» holdt i Bergen

desember 6, 2011 at 23:17 (Møter og konferanser / Conferences and meetings)

OMEP-konferansen for bærekraftig pedagogikk trakk fagfolk fra hele landet til to dager med foredrag og workshops på VilVite-senteret i Bergen, 30. oktober og 1. november 2011.

Les mer om konferansen og last ned foiler her: http://www.hib.no/aktuelt/nyheter/2011/11/omep-konferanse.asp

Permalink Legg igjen en kommentar

Pedagogikk for bærekraftig utvikling i barnehage og skole (1–8 år) på VilVite-senteret 31.10 og 01.11

september 21, 2011 at 13:01 (Møter og konferanser / Conferences and meetings)

Det er behov for en nasjonal satsning på pedagogikk for en bærekraftig utvikling rettet mot barnehager. Konferansen som arrangeres 31. oktober–1. november er et slikt bidrag. Konferansen vil ha sitt primære fokus på kunnskap om natur og miljø, biologisk mangfold, forbruk, ressurser og fordeling, og hvordan barnehager kan arbeide med dette. Målgruppe: Målgruppen for konferansen er førskolelærere i barnehagen, lærere i småskolen, lærerutdannere og barnehageadm.

Noen medvirkende:

Incredible Edible («Utrolig spiselig»)
Professor Paul Clarke, School of Education, St. Mary’s University College, London, er grunnlegger og leder av
Incredible Edible-programmet – et av de mest prisbelønnede programmene i verden om opplæring for bærekraftig utvikling.

Holdbar livsstil i grønne barnehager
Dr. Ingrid Engdahlfra Universitetet i Stockholm er leder for OMEPs prosjekt om Pedagogikk for bærekraftig utvikling, der forskere og barnehager fra fem verdensdeler deltar.

Lufta er for alle – fysikklek i barnehagen
Høgskolelektorene Kari Holter og Guri Langholm er tilknyttet både Naturfagsenteret og Høgskolen i Oslo og Akershus. Les mer om
fysikklek i barnehagen.

Dato: 31. oktober–1.november 2011

Konferanseavgift: Selve konferansen koster 1900 kr. Dersom du vil delta på kveldsarrangementet, koster det 650 kr i tillegg. I prisen inngår oppdagelsesferd i utstillingen på VilVite-senteret med tilhørende konkurranse, tapasbuffet og drikkeenhet. Påmelding: Påmelding her

Workshops og parallellsesjoner: I tillegg til de ulike foredragene blir det parallellsesjoner. Du kan velge 2 workshops/foredrag, se programmet.

Program: Last ned hele programmet

Kontakt Dag Ove Vareberg:

Permalink Legg igjen en kommentar

Vellykket kveldskonferanse og årsmøte 14. februar 2011

februar 21, 2011 at 16:30 (Møter og konferanser / Conferences and meetings)

Bevertning på Øyjorden barnehage

Presentasjon av bærekraftig utvikling i barnehagen

Nesten 100 barnehagefolk fra både barnehager og høgskoler fant veien til Øyjorden barnehage 14. november 2010.

På den fulltegnede kveldskonferansen fikk deltakerne innblikk i OMEP som organisasjon. Det ble også holdt ulike foredrag om de yngste barna og OMEPs arbeid med bærekraftig utvikling i barnehagen. Gerd Wicklund Hansen, som var æresgjest for kvelden, overvar filmen om hennes erfaringer fra fröbelbarnehager, som barn, student og senere pedagog. Kvelden inneholdt også et lekemarked til inntekt for OMEPs arbeid i Elfenbenskysten. Øyjorden barnehage spanderte frukt og forskninger på alle, og fremstod som ideelle verter. Følgende styre ble vedtatt på årsmøtet etter konferansen:

 • Leder Elin Eriksen Ødegaard ble gjenvalgt for 2 nye år fram til 2013. Hun har sitt daglige virke som førsteamanuensis i utdanningsvitenskap ved Senter for utdanningsforsking ved Høgskolen i Bergen. Kontoradresse for organisasjonen følger leder og er derfor for to nye år forankret ved Senter for utdanningsforsking ved Høgskolen i Bergen.
 • Nestleder Anne Greve ble gjenvalgt for 2 år fram til 2013. Hun har sitt daglige virke som post.doc ved Høgskolen i Oslo.
 • Styremedlem Erik Duncan ble gjenvalgt for 2 år fram til 2013. Han har sitt daglige virke som rådgiver i avdeling for barnehage og skole i Bergen kommune.
 • Det øvrige styret består av styremedlemmene Åsta Birkeland; som er forsker ved Senter for utdanningsforskning, Morten Solheim; som er høgskolelektor ved Høgskolen i Vestfold og Hanne Blaafalk som er deltidsansatt ved Høgskolen i Bergen. Følgende vararepresentanter ble valgt for 1 år: Sidsel Hadler-Olsen; pensjonist, Ruth Fuentes- Arentz ; høgskolelektor v/Høgskolen i Oslo, Margareth Eilifsen; Høgskolelektor ved Norsk Lærerakademi  – førskolelærerutdanningen.

Prioriterte arbeidsoppgaver for neste periode vil være å fremme forskning og en pedagogikk for bærekraftig utvikling i barnehagen og skole og vil arrangere en konferanse for lærere i aldersgruppen 0-8 år på VILVITE senteret i Bergen den 31. oktober og 1. november 2011. Andre oppgaver vil være å fremme forskning og kunnskaper om lekens plass i barnehagen og barns rettigheter i tråd med barnekonvensjonen.

Pressemelding fra OMEP Norge 210211

Permalink Legg igjen en kommentar

OMEPs KVELDSKONFERANSE 14 FEBRUAR 2011

januar 14, 2011 at 17:12 (Møter og konferanser / Conferences and meetings)

 

OMEP arrangerer kveldskonferanse i Bergen

Tid: 1730-2000

Sted: Øyjorden barnehage, Amfiet

Aktivitet: Omep foredrag, bruktmarked for leketøy, visning av film, bevertning m.m. Det faglige og sosiale programmet er åpent for alle og gratis. Påmelding innen 1 februar til: Erik Duncan, Bergen kommune erik.duncan@bergen.kommune.no .

Program:

Om OMEPs arbeid i dag og i historisk perspektiv: Globalt ansvar for barns liv; oppvekst, utdanning og danning *Om de yngste barna i barnehagen *Om pedagogikk for bærekraftig utvikling * Om FN’s barnekonvensjon * Om leken og leketøyets betydning * Om OMEP’s globale solidaritetsarbeid v/ Elin Eriksen Ødegaard, Leder Norsk OMEP

Hvilken forskningskunnskap har vi nå om de yngste i barnehagen? v/ Anne Greve, Høgskolen i Oslo og Morten Solheim, Høgskolen i Vestfold

De yngste barnas musisering – Innblikk i et forskningsprosjekt v/Tiri Bergesen Schei, Høgskolen i Bergen og Kjell Inge Øksendal, Bergen kommune

Pedagogikk for bærekraftig utvikling i barnehagen – rapport fra den norske delen av et internasjonalt OMEP-prosjektet / Erik Duncan

Bruktmarked for leketøy – deltakerne oppfordres til å ta med private leker eller leker fra barnehagen som kan selges, byttes eller gis bort. Du velger selv om du vil gi deler av inntekten til OMEP’s solidaritetsfond. Utstilling av faglitteratur. Omvisning i Øyjorden barnehagen. Film premiere: – Gerd’s toy story – et liv med leketøy i Frøbelbarnehager – En 10 minutters minidokumentar der Gerd Wicklund Hansen forteller fra sin erfaring fra Frøbelbarnehager m.m. Salg av forfriskninger og samtale

Fullstendig program finner du her: OMEP SEMINAR OG ÅRSMØTE 14 FEBRUAR 2011

Permalink Legg igjen en kommentar

Informasjon fra OMEP Benin: «6th OMEP African Regional Conference»

januar 3, 2011 at 11:03 (Møter og konferanser / Conferences and meetings)

Informasjon fra OMEP Benin vedrørende forstående OMEP-kongress i Afrika

We are happy to note a quite number of interests of participants for the 6th OMEP African Regional Conference – “Children – Citizens in a challenged world -The African Experience”, taking place in Cotonou, Benin Republic from 27-30th April 2011. The open ceremony and key note address will be made by the OMEP world president Mrs.  Ingrid Pramling Samuelsson.

Conference participants who will like to send abstracts or participate in any of the program should notify and send us the presentation in time to enable the planning committee a successful program planning.

Individuals who will like to distribute their abstracts or research works on early childhood education, should inform us so that arrangement will be made for copies to be distributed to all participants . Registration can be done online or by sending us these information’s;

1. FULL NAME     2.ADDRESS                                                                                                                                       3. TELEPHONE NUMBERS                                                                                                  4. EMAIL ADDRESS                                                                                                                                        5. INTENDING DATE OF ARRIVAL/DEPATURE                                                   6.INDICATE YOUR INTEREST TO PARTICIPATE IN THE TOURIST VISIT TO PLACES OF INTEREST IN BENIN.

 Conference participants who wish to deliver any paper or participate in workshop presentation etc should send us his/her theme and its summary for conference bulletin/program.

The organizing committee has made arrangements for low cost accommodation throughout the duration of the conference. Accommodations ranges from 20$ a night to 100$ for 2-3 star hotels. Most hotels don’t offer breakfast or any food, internet service, transport service and laundry service and you are required to contact us for all your accommodation requirements to make you enjoy your stay in Benin. Due to the cost involved in international transfer and exchange, all participants will pay their fees on arrival.

 The organizing committee in charge of transport has made arrangements for pick up of all participants from Airport, car parks or from any destination on arrival to Cotonou, Benin Republic.                                    Conference website:  www.omep-benin.org

 Important: For those who will need letters of Invitation for VISA to travel to Benin, Kindly let us know immediately so that copies of the invitation letters will be sent to you for the Visa assistance to Benin. Those coming through to Benin land border [ECOWAS Countries] should inform us their date of arrival for any assistance for their legal entry to Benin. 

Contact Email address; 

omep-benin@omep-benin.org

brightal2000@yahoo.com

endy2010@yahoo.fr

 or CALL +229-97520847, +229-98661277

 We assure all that with your co-operation and assistance, we will have a successful conference.

Greetings to All.

OMEP BENIN

Permalink Legg igjen en kommentar

EFA Forum gjennomført torsdag 18.november

november 18, 2010 at 17:47 (Møter og konferanser / Conferences and meetings)

På EFA-forumet ble det drøftet hvordan førskolelærerutdanning kunne styrkes for barn med spesielle behov eller utsatt familiebakgrunn.

Seminaret var en oppfølger til UN Summit on the Millennium Development Goals og World Conference on Early Childhood Care and Education.

Permalink Legg igjen en kommentar

Next page »